Gimnazija 'Fran Galović' i sportska dvorana. Snimio Marko Posavec (arhiva).
Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija sklopit će izvansudsku nagodbu s Republikom Hrvatskom radi isplate troškova najamnine za koprivničku Gimnaziju Fran Galović.

Radi donošenja odluke o nagodbi jučer su se po hitnom postupku na online sjednici okupili članovi Gradskog vijeća i Županijske skupštine. Odluku o odobravanju sklapanja izvansudske nagodbe u parničnim predmetima pokrenutim radi isplate sufinanciranja troškova najamnine za izgradnju školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva donijeli su većinom glasova.

Ukupno potraživanje Grada Koprivnica iznosi otprilike 5,4 milijuna kuna, a Županije gotovo 10,1 milijuna kuna, no nagodbom se i Grad i Županija odriču zakonskih zateznih kamata u parničnim sporovima, kao i dosuđenih troškova pojedinačnog parničnog postupka s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tako će država Gradu vratiti otprilike 5 milijuna kuna, a Županiji 9,1 milijuna kuna.

>>>  Grad i Županija izvansudskom nagodbom namirit će milijunsko dugovanje države za gradnju koprivničke gimnazije

Sklapanjem ove nagodbe te ispunjenjem iste smatra se da Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nema daljnjih nepodmirenih ili spornih dugovanja prema Gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji. Rok za sklapanje izvansudske nagodbe je 31. prosinca ove godine.

Podsjetimo, 2013. godine Županija i Grad su s Republikom Hrvatskom, odnosno tadašnjim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, sklopili Sporazum o sufinanciranju troškova najamnine za Gimnaziju i sportsku dvoranu u Koprivnici koje su izgrađene po modelu javno privatnog partnerstva. Ministarstvo je preuzelo obvezu da u Državnom proračunu RH svake godine za vrijeme važenja predmetnog Sporazuma osigura sredstva za sufinanciranje troškova najamnine iz Ugovora za izgradnju Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici u dijelu od 55% mjesečne najamnine, kao i obvezu da osigurana sredstva uplaćuje Županiji i Gradu.

S obzirom na to da je Ministarstvo prestalo poštivati ugovorne obveze, u cilju zaštite interesa Županije i Grada, a poštujući svu zakonsku proceduru oko postupanja kada je protivna strana RH, pokrenuti su odgovarajući postupci mirnog rješenja spora. Nakon što protekom zakonskog roka nije pribavljeno niti jedno pozitivno očitovanje nadležnih, Županija i Grad su podnijeli tužbe pred Trgovačkim sudom u Varaždinu i Trgovačkim sudom u Bjelovaru, ukupno njih pet od 2016. do 2019. godine.