Kontakt

E-pošta: redakcija@drava-info.hr

Telefon: 098 983 0224

Možete nam se javiti i putem obrasca za kontakt:

Tvoje ime (obavezno)

Tvoj email (obavezno)

Naslov poruke

Poruka

Označite kućicu i kliknite 'Pošalji':

Odabirom "kvačice" u gornjem obrascu dajem privolu Udruzi Drava-info (Voditelju obrade) kao izdavaču portala Drava.info da prikuplja moje osobne podatke - ime, prezime, adresu e-pošte, poštansku adresu i telefonski broj (u daljnjem tekstu: osobni podaci) te da ih obrađuje na način da odgovori na moj upit. Osobni podaci smiju se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade zadužene za navedeni posao i to samo u svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će izbrisati moje osobne podatke odmah po rješavanju upita ili najkasnije 30 dana od dana prijave. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat/a kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat/a da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu privatnost@drava.info, te sam upoznat/a da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat/a kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: privatnost@drava.info. Upoznat/a sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.