Impressum

Kontakt za oglašavanje:

Glavna urednica: Adela Zember Antolić

Novinari:
Tomislav Matijašić
Valentino Štefanek

Suradnici:
Sonja Barčanec
Anja Čorba
Tanja Benkek
Silva Jambrešić
Jasna Slukić
Ana Marija Šubara
Marija Turković
Zdravko Vuljak

Izdavač:
Udruga Drava-Info
Reg. broj: 06001394
OIB: 39086165745
Odgovorna osoba: Ivica Šubara, predsjednik

Portal Drava-info upisan je u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija pod brojem 60/15.