Impressum

Glavna urednica: Adela Zember

Suradnici:
Sonja Barčanec
Tanja Benkek
Lucija Frtalić
Draženka Gačan
Bojan Horvat
Silva Jambrešić
Tomislav Matijašić
Marko Posavec
Jasna Slukić
Zdravko Vuljak

Izdavač:
Udruga Drava-Info
Reg. broj: 06001394
OIB: 39086165745
Odgovorna osoba: Draženka Gačan, predsjednica

Portal Drava-info upisan je u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija pod brojem 60/15.