Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Nakon potpisanog ugovora o gradnji, započeli su zemljani radovi i radovi na uređenju gradilišta buduće sportske dvorane Osnovne škole ‘Đuro Ester’ u Koprivnici. 

Dvorana će se nalaziti na postojećem igralištu i na dijelu parkirališta od strane Ulice Ante Starčevića.

Izgradnja dvorane koštat će 10,5 milijuna kuna bez PDV-a, dok je procijenjena vrijednost opremanja dvorane 680 tisuća kuna bez PDV-a.

Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).