Foto: Sonja Barčanec.
Većinom glasova usvojen je proračun Grada Koprivnice za iduću godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća protiv planiranog proračuna glasalo je sedam vijećnika iz oporbenih redova.

Proračun za 2020. godinu težak je oko 263 milijuna kuna, a njime će Gradska uprava nastaviti s ulaganjima u, između ostaloga, komunalnu i društvenu infrastrukturu, školstvo, gospodarstvo i poduzetništvo.

– Pred nama je početak gradnje škole na Podolicama, gradnja dvorane kod Osnovne škole “Đuro Ester”, izgradnja dječjeg vrtića u Starigradu, završetak reciklažnog dvorišta u Herešinu, početak rekonstrukcije i prva faza radova na Zrinskom trgu i mogao bih sad nabrojiti još podosta ulica, nogostupa i svega onoga što nas čeka u godini i godinama koje će doći nakon nje – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Kako bi Grad Koprivnica sve planirane projekte ostvario, u idućoj godini zadužit će se za 21,8 milijuna kuna, a u 2021. godini za 54,6 milijuna kuna.

Mišel Jakšić. Foto: Sonja Barčanec.

Na predloženi gradski proračun oporbeni su vijećnici uložili ukupno šest amandmana; jedan je uputio nezavisni Marijan Šiško, dok ih je pet došlo iz redova Kluba vijećnika HDZ-a i Mreže nezavisnih lista.

Šiško je predložio da se smanje subvencije gradskom poduzeću Komunalac, a da se poveća darivanje umirovljenika. Isto su u dva amandmana tražili iz Kluba vijećnika HDZ-a i Mreže te dodali da se pomoć za novorođenčad s 1500 treba povećati na 2500 kuna. To bi bilo moguće ako bi se umanjila sredstva koja Ured gradonačelnika troši za informiranje i odnose s javnošću te na obilježavanje Praznika rada, poručili su oporbeni vijećnici.

Klub HDZ-a i Mreže nadalje je tražio da se subvencije Komunalcu umanje za 200 tisuća kuna i da se ta sredstva prenamijene za novi društveni dom u Bakovčicama i tople obroke za djecu u školi na Vinici. Sramotnim smatraju što je u proračunu za iduću godinu za Renesansni festival predviđeno samo 10 tisuća kuna. Tražili su da se 200 tisuća kuna za Koprivničku bajku i Ljeto na Zrinskom prenamijeni za festival koji je, kazali su, dio identiteta ovog grada.

U zadnjem amandmanu predložili su da se subvencije gradskim poduzećima umanje za 400 tisuća kuna te preraspodijele u razvoj gospodarstva: trgovačkim društvima, poduzetnicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Svoje nezadovoljstvo ovako je sažeo HDZ-ov Ernest Forjan:

Ernest Forjan. Foto: Sonja Barčanec.

– Grad Koprivnica je kao jedinica lokalne samouprave razvijen koliko je razvijen njegov najmanji i najslabiji mjesni odbor. Tu treba početi naša priča o razvoju našeg grada. Osobno ne mogu shvatiti kako možemo imati dijelove grada u kojima bi trebale udruge žena, vatrogasci i svi oni ljudi koji se okupljaju funkcionirati oko jednoga kontejnera. To ne samo da je problem svih nas, nego sramota svih nas. Ravnomjeran razvoj mora saživjeti u idućem periodu. Ne možemo uzdizati neke projekte vrijedne 5 milijuna kuna, a s druge strane imati tehničke probleme s nekim projektima koji su praktički nešto što se vrlo jednostavno može realizirati kroz proračun Grada Koprivnice. To su osnovni razlozi zašto ne podržavam ovaj proračun.

Nezavisnom Antoniju Grgiću planirani budžet je neprihvatljiv jer je netransparentan. Smatra da bi u njegovoj izradi trebali sudjelovati sami građani, kao što je to slučaj u Sisku.

Gradonačelnik Jakšić obrazložio je zašto ne podržava te amandmane. Onaj za dom u Bakovčicama i tople obroke na Vinici odnosi se, kazao je, na dio koji je već pokriven u predloženom proračunu.

Što se tiče Renesansnog festivala, Jakšić je objasnio da je dio tog novca također predviđen u proračunu i to u onom dijelu gdje Grad s 220 tisuća kuna financira Turističku zajednicu grada Koprivnice. Dodao je da se taj festival ionako može sam održavati.

Naknada za novorođenčad će pričekati, rekao je Jakšić, jer su već napravljeni veliki iskoraci za mlade putem stipendija, besplatnih udžbenika i bilježnica te cijena vrtića.

Osim najmlađih, ni najstariji u idućoj godini neće dobiti veću svotu novca. – Tu bih samo konstatirao da je božićnice i uskrsnice za umirovljenike uvela ova Gradska uprava – kratak je bio gradonačelnik.

Dodajmo još na kraju da Jakšić danas nije bio rječit u vezi prodaje plinskog biznisa jer će se o toj temi više govoriti na sljedećoj sjednici na kojoj će, najavio je gradonačelnik, biti prisutni i članovi Nadzornog odbora Komunalca.