Održan radni sastanak Savjeta mladih na području Koprivničko-križevačke županije

Županijski Savjet mladih, Izvor: kckzz.hr// Arhiva
Održana je tribina o potrebama i interesima mladih na području Koprivničko-križevačke županije.

Organizator tribine, koja se provodi u sklopu projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“, je Centar za mlade Križevci u suradnji sa Županijskim savjetom mladih Koprivničko-križevačka županije i Gradskim savjetom mladih Grada Koprivnice.

Predsjednik koprivničkog Savjeta mladih Ivan Pišpek o održanom sastanku nam je rekao:

– Pričali smo o strategiji za mlade u našoj županiji, odnosno o Razvojnom planu za sljedećih pet godina. Pričali smo o programima gdje bi i kako okupili ljude da izraze svoje potrebe, želje i ciljeve za život u ovom gradu. Ovo je bio radni sastanak na kojem se tek formirala ideja o nadolazećim aktivnostima i programima.

Na tribini se raspravljalo o prijedlozima mjera i aktivnosti koje će zajedno sa zaključcima biti uvršteni u Razvojni program za mlade Koprivničko-križevačke županije koji će diktirati dinamiku i prioritete financiranja projekata od interesa za mlade.

Razvojni program obuhvaća sva područja u kojem djeluju mladi, a kada bi se izradila konačna strategija za mlade za navedeno razdoblje, svi bi unaprijed planirani projekti imali olakšanu realizaciju putem, primjerice, prijava na razne natječaje budući da bi strategijom bili predviđeni, pojasnio je Pišpek.

Projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu.

Prijavitelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, projektni partner Centar za mlade Križevci, a vanjski suradnik PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.