EKSKLUZIVNO Sobota: Nove hidroelektrane na Dravi nisu onaj stari megalomanski projekt, a nasipi će nas bolje zaštititi od poplava

1
734
Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Hrvatska elektoprivreda ima potporu Koprivničko-križevačke županije za izgradnju dviju protočnih hidroelektrana na Dravi, Molve 1 i Molve 2.

Riječ je o projektu iz nacionalne strategije investiranja u obnovljive izvore energije, koji predviđa iskoristiti hidropotencijal Drave na području naše, Koprivničko-križevačke županije. I dok je županija prije desetak godina, poglavito pod pritiskom civilnog društva i ekoloških udruga, uskratila potporu mega-projektu hidroelektrane Novo Virje i maknula je iz Prostornog plana naše županije, novi je projekt nešto sasvim drugo, pojasnio je Dravi.info zamjenik župana Darko Sobota:

— Više nije riječ o megalomanskom projektu, već o dvije manje hidroelektrane koje bi se prostirale na području šest općina: Drnje, Peteranec, Gola, Hlebine, Molve i Novo Virje. Akumulacija bi bila smještena unutar javnog vodnog dobra, dakle, kako se to kaže inundacijskog područja rijeke Drave; samog korita Drave kakvo ono danas jest i ne bi zauzimala prostor poljoprivrednog zemljišta. Nasipi koji bi trebali biti podignuti bit će od višestruke koristi. Zaštitit će područja ovih općina od elementarnih nepogoda poput poplava koje su pogodile ovo područje.

Na upit neće li ovi planovi narušiti strategiju očuvanja rijeke Drave kao posljednje očuvane prirodne rijeke u Europi, o čemu se posljednjih godina itekako priča u našem kraju, dožupan Sobota je odgovorio:

— Sigurno da ovaj projekt ima koristi i nedostatke. Koristi su poput naknada jedinicama lokalne samouprave za zauzeće prostora oko 4 milijuna kuna godišnje, potom otvaranje šezdesetak novih stalnih radnih mjesta. Na izgradnji i uređenju nasipa u idućih pet godina bit će angažirano osamstotinjak radnika. Nasipi će pak omogućiti zaštitu od poplava, ali i mogućnost navodnjavanja te urbanizaciju prostora. Sigurno da ćemo i HEP i mi voditi brigu i o “nedostacima” projekta. Riječ je o negativnim utjecajima na promjenu uvjeta za biljne i životinjske vrste. No, taj utjecaj na okoliš i ekološku mrežu tek je potrebno procijeniti.

Dožupan Sobota je najavio da slijedi uvrštenje ovih objekata u županijski Prostorni plan kao i u Prostorne planove spomenutih šest općina. U siječnju će biti održan sastanak na koji će biti pozvani predstavnici svih općina, i to ne samo načelnici. No, ako se izgrade ove dvije hidroelektrane Molve 1 i Molve 2, što će ostati od rijeke Drave?

Rijeka Drava će ostati u svom toku. Ponovo napominjem, te dvije hidroelektrane ne izlaze iz korita rijeke Drave. Istina je da će se morati izgraditi nasipi, no samo na tom području Drave nasipi ne postoje i zato smo podložni poplavama. Projekti će uvelike utjecati na sigurnost ovog prostora.

Od dožupana Sobote doznali smo da HEP već ima određenu projektnu dokumentaciju i idejna rješenja. No, neće inzistirati na realizaciji ne bude li lokalna zajednica dala zeleno svjetlo, istakao je Sobota:

HEP je jasno dao na znanje da, ukoliko neće dobiti potporu Županije i svih šest općina, kao i javnog mnijenja, da će odustati od ovog projekta.

Sobota nam nije mogao reći kolika je vrijednost projekta no istakao ga je među najveće investicijske planove za naš kraj. Među benefitima spomenuo je i spajanje Prekodravlja dvama novim mostovima i prilaznim cestama. Izgradnje novih odvodnih kanala i izlaska izvan korita Drave neće biti, tvrdi te zaključuje:

— Na tom području neće se toliko narušiti biljni i životinjski svijet. Očekujem da ćemo svi mi na ovom prostoru iskoristiti priliku koju dobivamo od Republike Hrvatske i Hrvatske elektroprivrede koja nam se otvara u ovom gospodarskom trenutku i tako pomoći našem kraju.

Doznajemo da predstoji informiranje o planiranim hidroelektranama na Dravi, nakon čega će i javnost reći svoje. A upravo će javno mnijenje imati utjecaja na to hoće li se graditi dvije protočne hidroelektrane na Dravi – Molve 1 i Molve 2 – ili neće.