Nedjelja, 14. srpnja 2024.

FOTO Općinski vijećnici izglasali smanjenje proračuna Pitomače

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Pitomača donesen je niz odluka među kojima je i odluka o izmjeni i dopuni proračuna.

– Donošenjem prvih izmjena i dopuna proračuna trenutni prihodi i primici smanjeni su za nešto više od 650.000 eura i sada iznose oko 8,4 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci smanjeni za gotovo 704.000 eura i sada iznose oko 8,3 milijuna eura – rekao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača Danijel Petković.

Uz ovu odluku, donesene su i izmjene i dopune financijskog plana 2023. godine za korisnike Dječji vrtić Potočnica, Centar za kulturu Drago Britvić i Knjižnica i čitaonica Pitomača te je donesena odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno tijekom četiri godine.

Vijećnici su razmatrali i izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2022. godinu te je donesen i zaključak o davanju ponude za kupnju nekretnine uređenu za bankarsko poslovanje u naselju Pitomača u vlasništvu Zagrebačke banke čija početna kupoprodajna cijena iznosi 145.000 eura.

Osim ovih odluka donesen je niz drugih odluka vezanih uz izmjene programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača, programa gradnje, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača te programa utroška sredstava spomeničke rente, utroška sredstava šumskog doprinosa, utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini.

Dodajmo kako je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača održana pod predsjedanjem zamjenika predsjednika vijeća Maria Čajkulića te u nazočnosti načelnika Općine Pitomača Željka Grgačića.

zatvori