Petak, 29. rujna 2023.

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA Iznos duga u lipnju iznosio 9,37 milijuna eura

Stanje duga Grada Koprivnice s posljednjim danom lipnja iznosilo je 9,37 milijuna eura.

Podaci su to izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za prvih šest mjeseci ove godine, a o kojem se raspravljalo na sjednici koprivničkog Gradskog vijeća.

Naime, iz dostupnih materijala vidljivo je da se, kada je riječ o dugoročnom zaduženju, Grad zadužuje za iznos od 8,22 milijuna eura kod OTP banke za financiranje kapitalnih investicija izgradnje Osnovne škole Podolice te rekonstrukcije glavnih gradskih trgova – Zrinskog i Trg bana Josipa Jelačića. Grad je glavnicu kredita povlačio sukcesivno sukladno mjesečnim računima, a na 30. lipnja stanje duga na ime tog kredita iznosi 8,09 milijuna eura.

Nadalje, kada je riječ o zaduživanju za europske projekte, navodi se kako se Grad kod Erste & Steiermaerkische Banke zadužuje za nešto više od 925.740 eura dugoročnog kredita za financiranje Inkubatora kreativnih industrija, adaptacije vrtića Loptica te za Reciklažno dvorište. Isto tako, Grad se kod iste banke zadužuje za iznos od 477.802 eura za financiranje energetske obnove Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski te izgradnju dječjeg vrtića u Starigradu.

Spomenimo kako se u izvještaju navodi da nema novougovorenih kredita, zajmova i vrijednosnih papira, a u nastavku donosimo pregled stanja obveza za vrijednosne papire, dugoročne kredite i zajmove na početku i kraju izvještajnog razdoblja.

Izvor: Grad Koprivnica