Ponedjeljak, 22. srpnja 2024.

KAZNE ZA SMEĆE Za smrad 100 kuna, za nepravilno razvrstavanje 250, a po kantama će prekapati zaposlenici Komunalca

S prvim danom kolovoza počinje primjena odluke kojom su propisane kazne za neadekvatno odlaganje otpada.

Tako primjerice za smeće rasipano pokraj spremnika ili ako smeće smrdi kazna iznosi 100 kuna, ako je spremnik oštećen ili potrgan kazna je ovisno o volumenu između 350 i 2.100 kuna, ako je otpad nepravilno razvrstan kazna je 250 kuna.

Riječ je, naime, o odluci koju su podržali koprivnički gradski vijećnici na prošloj sjednici, a prije rasprave gradonačelnik Mišel Jakšić kazao je da ovakva odluka nije nikakva nova stvar već modeliranje postojećih.

– Skrenuta nam je pažnja da bi to bilo bolje tako posložiti. S obzirom na to da smo imali reviziju gospodarenja otpadom koja nije pronašla nikakve značajnije primjedbe i probleme u našem sustavu i bez obzira na to što je otpad tema od koje svi politički bježimo jer nije da otpad baš nešto miriši i da će se tu dobiti nešto bodova, meni je drago da kad se uspoređujemo s drugim gradovima – po tome kako grad izgleda i po tome koliko je potrebno da se smeće odvede, Koprivnica stvarno ide naprijed. Zahvaljujući našem komunalnom sustavu, ali i disciplini i odgovornosti većeg dijela građana i poduzetnika usudio bih se reći da imamo europske rezultate – smatra gradonačelnik.

Utvrđivanje odgovornosti pojedinca u zgradama

Oporba, a i dosta naših sugrađana, ne slaže se s ovakvom odlukom pa je tako HDZ-ov Mladen Fajdetić postavio pitanje kako će se utvrditi odgovornost pojedinca u višestambenim zgradama.

– Kad je riječ o zajedničkim spremnicima za otpad navedeno je da ako se ne može utvrditi odgovornost pojedinca, kaznu plaćaju svi. Ostavlja se mogućnost da se utvrdi odgovornost pojedinca, no tko je zadužen za utvrđivanje takve odgovornosti – predstavnik stanara ili neka druga osoba? Je li s pravne strane u redu da ljudi koji nisu ni krivi ni dužni, a žive u toj zgradi, snose isto odgovornost jednog neodgovornog pojedinca – pitao je Fajdetić.

Tomislav Golubić, pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, odgovorio je da su predstavnici stanara definirani zakonskom regulativom te da će oni na sastancima stanara pokušati utvrditi kome će se naplatiti kazna.

– To je jako teško, no nadam se da neće doći do toga da će se naplaćivati kazne – kratak je bio Golubić.

Pitanje koje je postavio HDZ-ov Saša Cestar ticalo se smrada.

– Uvodimo kaznu ako nečije smeće smrdi, kazna je 100 kuna, mislim da je to neprovedivo. Kad otvorim svoju kantu miješanog otpada unutra imam crve. Primjerice, u biorazgradivi otpad ne ide kost, bacim ju u mješoviti spremnik i ja u kanti imam crve, a znate kako crvi po ljeti smrde i sad bih ja trebao platiti 100 kuna kazne jer moj otpad smrdi. Ili si budem otpad čuvao u nekom drugom spremniku u škrinji ili frižideru dva tjedna pa budem onda prije nego ide smeće bacio za dva tjedna u miješani spremnik ili je varijanta zeleni otok. Dobro je dok je zeleni otok, a ne šumarak što u zadnje vrijeme vidimo sve više – slikovit je bio Cestar i kazao da kazne zvuče malo rigorozno i pita se zašto se umjesto toga ne bi uvela stimulaciju za ljude koji su doveli do toga da smo drugi grad u Hrvatskoj po razvrstavanju otpada.

Stimulacija umjesto kazni nemoguća, Golubić tvrdi da je jedina nagrada manji račun za smeće

Golubić je istaknuo da bi oni voljeli da mogu nagraditi građane koji pravilno razvrstavaju otpad.

– No, kao što ni Grad Koprivnica nije nagrađen za to što je drugi u Hrvatskoj tako ni Grad prema građanima nema osigurane nekakve naknade vezane za to. Jedina nagrada koju mogu dobiti je manji račun za smeće. Činjenica je da se odvoz miješanog komunalnog otpada naplaćuje prema predanom miješanom komunalnom otpadu, odvojeno prikupljeni ostali otpad se ne naplaćuje tako da je jedini način nagrađivanja građana taj da se stvara manje miješanog komunalnog otpada, a na taj način će biti i manji račun za odvoz – istaknuo je pročelnik.

S obzirom na to da su brojna pitanja još uvijek u zraku, baš kao i ono Cestarovo o smradu, kontaktirali smo koprivnički Komunalac.

– Na terenu je uočeno da mali dio korisnika ne sortira pravilno otpad, dok dio korisnika namjerno krivo odvaja otpad i time dovodi u pitanje kvalitetu sustava gospodarenja otpadom – primjerice prazna ambalaža od pesticida završi u žutom spremniku za plastiku bez obzira na to što postoji mogućnost predaje onečišćene ambalaže na reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište, bez naknade – ističu u Komunalcu.

Po smeću će prekapati zaposlenici Komunalca i komunalni redari

Tražili smo ih i da nam pojasne tko će i na koji način utvrđivati da otpad nije pravilno razvrstan. Napominju da će prije provođenja bilo kakvih kazni provesti dodatne edukacije korisnika putem javnih tribina i letaka, dok će samu kontrolu smeća vršiti djelatnici Komunalca u suradnji s komunalnim redarom prilikom redovnog odvoza otpada.

– Ako naš djelatnik uoči nepravilnost i krivo postupanje korisnika, ono se evidentira i o tome se obavještava korisnik. Prije izricanja bilo kakvih kazni, djelatnici će na terenu obavijestiti i dodatno educirati korisnika o eventualnim propustima prilikom odvajanja otpada. Ako se utvrdi učestalo ponavljanje pogrešaka, ovisno o nepravilnosti, odredit će se kazna – objašnjavaju.

Kome ide kazna ako netko drugi razbaca smeće iz kante?

Kao što smo ranije spomenuli, kazna se naplaćuje i ako dođe do rasipanja otpada oko spremnika, a često se događa da otpad bude pravilno odložen u kantu i nakon što se kanta iznese na ulicu na dan odvoza, neodgovorni pojedinci kopaju po kantama, ili kontejnerima kod višestambenih zgrada, i ostavljaju nered. Zanimalo nas je kome će u tom slučaju biti naplaćena kazna.

– Velika većina višestambenih zgrada izgradila je boksove za spremnike za otpad i samim time odgovaraju isključivo za otpad koji se nalazi unutar boksa. Za otpad izvan kanti ili vreća na terenu je jasno vidljivo je li do toga došlo slučajnim ili namjernim razbacivanjem te će se sukladno tome pristupiti i rješavanju problema – ističu u Komunalcu.

Koji je prihvatljiv smrad smeća, a koji za izricanje kazne?

Kada je pak riječ o smradu, odnosno o tome kako će se utvrditi koji je smrad prihvatljiv, s obzirom na to da smeće koje se čuva u kanti dva tjedna do novog odvoza u ljetnim mjesecima smrdi, a koji je pak smrad za izricanje kazne, u Komunalcu odgovaraju da oni naglasak stavljaju na pravilno sortiranje otpada i to im je glavni prioritet prilikom kontroliranja, a što se tiče kazni, one su usklađene s člancima 70. i 72. Zakona o gospodarenju otpadom.

Što se tiče samog sortiranja otpada, kućanstvima su osigurani spremnici za odvajanje biorazgradivog otpada, papira, plastike i miješanog komunalnog otpada, oni za metalnu ambalažu nisu u planu.

– Tijekom prošle godine u dva rajona provodili smo pilot projekt sakupljanja metalne ambalaže u trajanju od uzastopnih šest mjeseci. S obzirom na vrlo slab odaziv građana, pilot projekt nije zaživio. Korisnicima je omogućeno besplatno predavanje metalne ambalaže uz poziv na telefonski broj o čemu su i obaviješteni u Obavijesti o prikupljanju miješanog biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada za 2022. godinu koju su dobili na kućne adrese krajem 2021. godine. Osim toga, metalna ambalaža prikuplja se na zelenim otocima te reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu, bez naknade – kazali su u Komunalcu.

Kutija od pizze, računi iz dućana, papirnati ručnici idu u miješani otpad

Dodali su da nastavljaju s edukacijama te nastoje građane što više uključiti u razvrstavanje otpada uz razne edukativne sadržaje i upute koje im dostavljaju na kućne adrese. Uz to, na njihovim internetskim stranicama u rubrici Recikliranje od A do Ž objavljen je popis najčešćih predmeta koje odlažemo u miješani ili odvojeno prikupljeni otpad, a objavljen je i popis predmeta i tvari koje spadaju u glomazni otpad. Ipak, neke nismo mogli pronaći pa smo ih pitali kamo s kutijom od pizze, papirnatim ručnicima i salvetama, upaljačima, računima iz trgovina i slično.

– Sav onečišćeni i masni papir te korištene salvete i vlažne maramice odlažu se u miješani komunalni otpad, a čisti papir odvaja se u plavi spremnik. Upaljači, kartice od tableta i škare se mogu predati na reciklažnom dvorištu, uložak od penkala u miješani komunalni otpad, a ostatak ovisno o materijalu, primjerice plastika u žuti spremnik. Računi iz trgovina za sada spadaju u miješani komunalni otpad. Što se tiče biorazgradivih vrećica, izgradnjom nove Kompostane došlo je do ubrzavanja procesa kompostiranja koji sada traje dva mjeseca te je upitno stignu li se u tom vremenskom periodu biorazgradive vrećice razgraditi ili ne, što ovisi o samoj kvaliteti i proizvođaču vrećica – zaključili su.

Ovaj članak sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

zatvori