U mjestu Rasinja započeli su radovi na projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”, s obzirom na to da je Općina Rasinja jedan od partnera projekta.

Ostali partneri su Grad Koprivnica te općine Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec i Drnje. Projekt se financira sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda, državnog proračuna Republike Hrvatske, Hrvatskih voda i sredstvima korisnika projekta i partnera. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 512.591.643,42 kuna, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 410.073.314,73 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose maksimalno 283.816.878,32 kuna odnosno 69,2 posto. Na temelju rezultata provedbenog postupka ocjenjivanja kvalitete za financiranje je, od strane Odbora za odabir projekata Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odabran javni isporučitelj vodnih usluga “Koprivničke vode” d.o.o. Koprivnica (investitor). Projektant je “HIDRO CONSULT” d.o.o. Rijeka, izvođač radova je “RADNIK” d.d. Križevci, a nadzor radova će vršiti GI “INVESTINŽENJERIG” d.o.o. Zagreb i “Institut IGH” d.d. Zagreb.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • unapređenje vodno-komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice i okolnih općina, odnosno na području Aglomeracije Koprivnica;
  • povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Aglomeracije;
  • smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda korisnika koji u postojećem stanju imaju septičke jame te poboljšanje vodnih cjelina koje su ugrožene nekontroliranim zbrinjavanjem otpadnih voda.

Predviđeno vrijeme realizacije projekta je: 2020 -2023. godine.