Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Koronavirus ne samo da je u 2020. godini pokosio zdravlje ljudi, utjecao je i na financije u zdravstvenom sustavu.

Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek u minusu je 91,2 milijuna kuna. Naime, u prošloj godini ukupni manjak prihoda i primitaka iznosio je nešto više od 23,2 milijuna kuna i kada se tome pridodaju manjkovi preneseni iz prethodnih godina u iznosu 67,9 milijuna kuna dolazi se do ranije spomenute brojke.

Podaci su to izvješća o radu koje će se pred članicama i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije naći u ponedjeljak.

Prihodi i rashodi veći u odnosu na 2019. godinu

Prema dostupnim podacima vidljivo je da su tijekom prošle godine ostvareni ukupni prihodi i primici od nešto više od 229,3 milijuna kuna i ukupni rashodi i izdaci u iznosu 252,6 milijuna kuna. Uspoređujući 2020. i 2019. godinu ukupni prihodi i primici ostvareni u 2020. veći su za 1,83 posto, a ukupni rashodi i izdaci za 5,05 posto u odnosu na 2019. godinu.

Županija uplatila tri milijuna kuna vlastitih sredstava za podmirenje duga za lijekove

Kao najznačajnija stavka u prihodima, koja čini čak 68,7 posto, su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji su iznosili otprilike 157 milijuna kuna, i u odnosu na 2019. godinu manji su za 12,63 posto.

Tu su i prihodi središnjeg i lokalnog proračuna koji su prošle godine iznosili 35,7 milijuna kuna i veći su u odnosu na one iz 2019. godine za čak 179,19 posto.

– Glavni razlog su doznačena namjenska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal. Koprivničko-križevačka županija tako je temeljem ugovora s Ministarstvom zdravstva uplatila 19,1 milijuna kuna na račun bolnice i tri milijuna kuna vlastitih proračunskih sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova – objašnjeno je u izvješću.

Zbog posebnih uvjeta rada u epidemiji koronavirusa rashodi za plaće veći za 10 posto

Kada je riječ o rashodima, podaci pokazuju da je najznačajnija stavka ona koja se odnosi na rashode za zaposlene i iznosi ukupno 57,39 posto u ukupnim rashodima. Tijekom prošle godine iznosili su gotovo 145 milijuna kuna i u odnosu na 2019. godinu veći su za 9,66 posto. Pritom za bruto plaće izdvojeno je 120,6 milijuna kuna što je u odnosu na godinu ranije povećanje od 10,04 posto.

Tumače kako razlika proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaće, a od travnja prošle godine u primjeni je i dodatak kolektivnom ugovoru koji se tiče prekovremenih sati.

– Ovakva situacija izazvana je epidemijom koronavirusom koja je utjecala na organizaciju rada djelatnika pri čemu je bilo potrebno ograničiti broj onih koji su bili na radnim mjestima, dok su ostali bili na opravdanim izostancima. U vrijeme opravdanih izostanaka kada su bili kod kuće i čekali poziv poslodavca ako je bilo potrebno, radnici su ostvarivali plaću u visini prosječne plaće koja im je isplaćena u prethodna tri mjeseca što je utjecalo na povećanje mase plaće. Od studenog prošle godine obračunava se i posebna nagrada radnicima koji pružaju skrb oboljelima od koronavirusa u iznosu od 10 posto od osnovne plaće radnika. Za vrijeme epidemije povećani su i dodaci na plaću s osnove posebnih uvjeta rada – istaknuto je.

S druge strane materijalni rashodi u 2020. godini iznosili su 67,5 milijuna kuna i povećani su za 4,53 posto u odnosu na 2019., a najznačajnija odstupanja bilježe se u rashodima za lijekove koji su veći za 1,72 posto te na rashodi za medicinski materijal koji su veći za 10,86 posto što se opravdava činjenicom da je epidemija dovela do znatnog povećanja zaštitne opreme i dezinficijensa.

Na račun bolnice dospjelo 43 posto potraživanja

Spomenimo da je tijekom poslovne godine za obavljene usluge bolnica iskazala potraživanja u ukupnom iznosu od 157,1 milijun kuna, pri čemu najviše prema HZZO-u i to 152,9 milijuna kuna.

– Ukupna potraživanja sa zadnjim danom prosinca prošle godine iznose pet milijuna kuna, od čega je dospjelo 2,2 milijuna kuna pa tako udio dospjelih potraživanja iznosi 43,66 posto – zaključuje se u izvješću.