Izvor: Ugostiteljstvo Zrinski

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 7. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine: 8/10), UGOSTITELJSTVO ZRINSKI d.o.o., OIB: 08790759567, sa sjedištem u Koprivnici, Novi Brežanec 6, zastupano po direktoru Goranu Zrinski, dana 23. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
O PROMJENAMA
PRAVILA NAGRADNE IGRE
UGOSTITELJSTVO ZRINSKI d.o.o.

I.

Temeljem Odluke o izmjenama odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 26. veljače 2021. godine donesene od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, društvu Ugostiteljstvu Zrinski d.o.o., OIB: 08790759567, sa sjedištem u Koprivnici, Novi Brežanec 6 (u nastavku: priređivač), ograničen je rad ugostiteljskog objekta “Pizzeria Grof” na način da hranu i piće ne može posluživati u untrašnjosti ugositeljskog objekta, a ugostiteljski objekt ne posjeduje terasu. Kako bi se postigla svrha nagradne igre, a to je promidžba proizvoda i usluga priređivača, potrebno je produljiti trajanje nagradne igre, te pravila nagradne igre uskladiti s trenutačnim načinom poslovanja priređivača.

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 i gore opisane Odluke kojom je ograničen rad ugostiteljske djelatnost, priređivač zbog navedenih opravdanih razloga koji su nastupili u iznimnim okolnostima, donosi ovu Odluku o produljenju trajanja nagradne igre.

II.

Članak 3. Pravila nagradne igre odobrenih Rješenjem Ministarstva financija od 9. listopada 2020. godine KLASA: UP/I-460-02/20-01/436, URBROJ: 513-07-21-01-20-2, te izmjenjenih Rješenjem Ministarstva financija od 17. veljače 2021. godine KLASA UP/I-460-02/20-01/436, URBROJ: 513-07-21-01-21-4, mijenja se i glasi:

“Nagradna igra počinje 21. listopada 2020. godine u ponoć i traje do 21. svibnja 2021. godine, zaključno do 24 sata.”

III.

Članak 9 st. 1. Pravila nagradne igre odobrenih Rješenjem Ministarstva financija od 9. listopada 2020. godine KLASA: UP/I-460-02/20-01/436, URBROJ: 513-07-21-01-20-2, te izmjenjenih Rješenjem Ministarstva financija od 17. veljače 2021. godine KLASA UP/I-460-02/20-01/436, URBROJ: 513-07-21-01-21-4 mijenja se i glasi:

“Izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 23. svibnja 2021. godine u 15 sati.”

IV.

Ova Pravila se primijenjuju po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske.

UGOSTITELJSTVO ZRINSKI d.o.o.
Direktor:
Goran Zrinski

Za ovu promjenu pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske: Rješenje od 24. ožujka 2021. godine KLASA: UP/I-460-02/20-01/436, URBROJ: 513-07-21-01-21-6