Izvor: GKP Komunalac
Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području grada Koprivnice ove godine počinje 15. ožujka i trajat će dva tjedna, odnosno do 26. ožujka.

Granje će se odvoziti s područja cijele Koprivnice, a zbrinut će se u Kompostani Herešin.

– Molimo građane da granje odlože na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, i to najkasnije do sedam sati na dan odvoza jer se po zaostali otpad nećemo vraćati. Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe radi lakšeg utovara – objašnjavaju u Komunalcu.

Dodaju da zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu potražiti na mrežnim stranicama Grada Koprivnice i Komunalca.

Spomenimo da je lani u kampanji odvoza granja prikupljeno i zbrinuto 785 kubnih metara granja.