Snimio Marko Posavec.
Nakon lokalnih izbora u svibnju mijenja se Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim su izmijenjene odluke koje se između ostalog odnose na zamjenike župana, naknade predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Iz Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove poručuju da će u županiji koja ima do 250.000 stanovnika župan imati jednog zamjenika, a broj članova Županijske skupštine smanjit će se s 41 na 37.

Dodaju da će predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine biti ograničena visina naknade, a uređuje se i pitanje objave odluke o raspisivanju referenduma.

Nadalje, građani imaju pravo Županijskoj skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od lokalnog značenja. Županijska skupština zatim mora raspravljati o prijedlogu i peticiji ako ih potpisom podrži najmanje 10 posto od ukupnog broja birača u Podravini i Prigorju i najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga i peticije dati odgovor podnositeljima, odnosno njihovom ovlaštenom predstavniku.

Ujedno se uvodi mogućnost da se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti održi elektronička sjednica Županijske skupštine ili redovna sjednica na kojoj samo dio članova Županijske skupštine prisustvuje elektroničkim putem.

Također se uvodi obveza javne objave informacije o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.