Ilustracija
Ilustracija / snimio Marko Posavec.
U ponedjeljak, 11. svibnja 2020. godine Koprivničko-križevačka županija će objaviti javne natječaje i javne pozive iz programa: Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo. Ukupna vrijednost potpora prema ovim javnim pozivima za korisnike rezervirana u Županijskom proračunu za 2020. godinu iznosi 3.629.500,00 kuna.

Natječaji i javni pozivi za poljoprivredni sektor će biti otvoreni do kraja listopada 2020. godine, a za gospodarski sektor do kraja studenog 2020. godine.

Svi javni natječaji i javni pozivi s pripadajućim zahtjevima će biti objavljeni na službenoj internet stranici Županije (www.kckzz.hr), a dodatne informacije korisnici mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

Područje poljoprivreda: javni pozivi

1. Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za poslovno udruživanje

2. Potpora male vrijednosti u stočarstvu

3. Potpora male vrijednosti za poticanje prerade, čuvanja i prodaje voća, povrća i vinogradarstvo

4. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

5. Potpora male vrijednosti za izradu dokumentacije u postupku legalizacije gospodarskih objekata

6. Potpore male vrijednosti za poticanje osiguranja u poljoprivredi

Gore navedene potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju prema EU direktivi 1407/2013 namijenjene su pravnim i fizičkim osobama koje se profesionalno bave poljoprivredom sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti i uspjeha na tržištu.

Intenzitet potpore je 50% od iznosa prihvatljivih troškova, bez poreza na dodanu vrijednost, u pravilu ne više od 50.000,00 kuna po korisniku, osim za potpore osiguranja (do 15.000,00 kn po korisniku), legalizacije (do 10.000,00 kn po korisniku) i certificiranje ekološke proizvodnje (do 5.000,00 kn po korisniku).

Ukupno rezervirana vlastita sredstva za provođenje TP 100091 potpore male vrijednosti prema EU direktivi 1407/2013 za 2020. godinu iznose 920.000,00 kuna.

7. Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede

Ukupno rezervirana sredstva za provođenje A 100089 iznose 100.000,00 kuna, a namijenjena su pravnim i znanstvenim ustanovama.

8. Javni natječaj: Potpore u poljoprivredi po direktivi EU 702

Javni natječaj namijenjen je profesionalnim poljoprivrednicima, pravnim i fizičkim osobama, koje na osnovu poslovnog plana namjeravaju realizirati aktivnosti u 2020. godini. Prihvatljivi troškovi su gotovo sva ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a uz zahtjev za potporu dostavljaju se ponude, predračuni ili predugovori za cjeloviti projekt, a dodjela potpore uređena je Ugovorom s korisnikom kojem se isplaćuje 80% iznosa potpore predujmom, a razlika nakon dokaza o realizaciji projekta.

Iznos potpore ima intenzitet od 50% prihvatljivih ulaganja, ali ne više od 50.000,00 kuna po korisniku. U projektu prihvatljiv je trošak okrupnjavanja zemljišta, gdje intenzitet potpore iznosi 10% od ukupne vrijednosti cijelog projekta.

Za provedbu potpore u poljoprivredi prema EU direktivi 702 rezervirano je 1.790.000,00 kuna za 2020. godinu na poziciji TP 100092.

Područje gospodarstvo: javni pozivi

9. Sufinanciranje kamata po kreditima iz programa HBOR

9.1. Poduzetništvo mladih, žena i početnika

9.2. Investicije privatnog sektora

Kreditne linije namijenjene su poduzetnicima, pravnim i fizičkim osobama uključivo OPG u sustavu PDV sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti ulaganjem u osnovna sredstva, dok za obrtna mogu koristiti 30% od ukupne glavnice kredita.

Trošak kamata po stopi od 2% na godišnjoj financira se iz Županijskog proračuna za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Iznos kredita za poduzetništvo mladih, žena i početnika kreće se od minimalno 200.000 do 2.000.000 kuna na rok od 12 godina s počekom od 3 godine.

Iznos kredita prema programu Investicije privatnog sektora nema gornju granicu i u zavisnosti je od kreditne sposobnosti poduzetnika, dok je minimalan iznos 200.000 kuna, rok otplate do 14 godina s počekom od 3 godine.

Rokovi korištenja po kreditnim linijama su 12 mjeseci.

Instrumente osiguranja dogovaraju poslovne banke s poduzetnikom.

Koprivničko-križevačka županija zaključila je ugovore o provođenju kreditnih linija s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, Addiko Bank d.d., Erste&steiermarkische Bank d.d., Podravskom bankom d.d. i Zagrebačkom bankom d.d., a izbor poslovne banke ostavljen je korisniku.

Sredstva rezervirana u proračunu Županije dostatna su za plasman 20.000.000 kuna kredita u 2020. godine, a prema potražnji poduzetnika plasman se može povećati.

10. Potpore male vrijednosti za poduzetnike

Potpore su namijenjene poduzetnicima koji su imali poslovne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa, a namijenjena su za poslovna ulaganja sa svrhom ponovnog pokretanja poslovanja.

Intenzitet potpore je 50% od prihvatljivih troškova, ali ne više od 50.000,00 kuna po poduzetniku.

Za provedbu potpora u Županijskom proračunu rezervirano je 319.500,00 kuna za 2020. godinu, a provodi se prema uvjetima iz EU direktive 1407/2013.

11. Potpore male vrijednosti za samozapošljavanje: start up poduzetnika

Potpora je namijenjena osobama koje pokreću vlastiti posao u pravnoj ili fizičkoj osobi (obrt)u kojoj se ujedno samozapošljavanju.

Iznos jednokratne potpore za prihvatljive djelatnosti i troškove iznosi 30.000,00 kuna, isplaćuje se predujmom na osnovu Ugovora.

Ukupno je rezervirano 300.000,00 kuna, a potpora se dodjeljuje na osnovu mjerila i kriterija te bodovanja svakog pojedinog zahtjeva.

Prednost imaju poduzetnici čija djelatnost je deficitarna prema klasifikaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske obrtničke komore, te proizvodne djelatnosti iz područja prerađivačke djelatnosti.