Maja Mutavdžija veliki Osijek odlučila je zamijeniti malom Koprivnicom. U Koprivnicu je stigla prije više od pet godina, danas je asistentica na Sveučilištu Sjever, iza nje su dvije rektorove nagrade, a trenutno je i na prvoj godini doktorskog studija.

– U Koprivnicu sam se odlučila preseliti zbog studija. Najčešće pitanje koje me svi pitaju je kako to da sam se iz Osijeka odlučila za studiranje i život u Koprivnici. Koprivnica, iako je malen grad, izuzetno je napredna i inovativna u svim segmentima, a isto tako i u onom obrazovnom. Sveučilište Sjever nudi jedinstvene i suvremene studijske programe koji su me zaintrigirali i u konačnici privukli u Koprivnicu – kaže Maja.

Ustupila Maja Mutavdžija.

No, iako u Koprivnici živi više od pet godina, i dalje često čuje pitanje “Odakle si?”, jer ju, kako kaže, odaje njen slavonski naglasak. – U Koprivnici planiram ostati, jer se osjećam kao dio ovog grada i u potpunosti sam se naviknula na život u manjem gradu i mirnijoj sredini.

Logistika se vrlo često krivo percipira, a mogućnosti zaposlenja su brojne

Na Sveučilištu Sjever završila je diplomski studij Održive mobilnosti i logistike za koji kaže da je jedinstven suvremeni studij u ovom dijelu Europe.

– Studij Održive mobilnosti i logistike obuhvaća prije svega logistiku, koja se vrlo često krivo percipira, a ona obuhvaća sve procese i postupke u realizaciji proizvoda ili usluga, dok je s druge strane održiva mobilnost usmjerena prema stvaranju novih, održivijih oblika mobilnosti, kao i novim načinima planiranja i organiziranja transporta – objašnjava Maja.

Kaže da su mogućnosti za zaposlenje brojne jer su znanja iz područja logistike i održive mobilnosti primjenjiva u mnogim djelatnostima. Dodaje da logistika ima niz različitih vrsta, kao što su primjerice medicinska, građevinska, informacijska, svemirska, event logistika ili logistika organiziranja događaja.

Dobitnica je dviju rektorovih nagrada zbog izvrsnog uspjeha na studiju

Za svoj izvrstan uspjeh, i na preddiplomskom i diplomskom studiju, nagrađena je rektorovom nagradom.

– Ova nagrada bila mi je veliki poticaj u radu te znak da se sav uloženi trud isplati, ali i prepoznaje. Rektorova nagrada na Sveučilištu Sjever također je dokazala činjenicu da studenti na Sveučilištu nisu samo broj, već da se svakog studenta potiče i motivira na ostvarivanje najboljih rezultata u području od vlastitog interesa – smatra Maja koja je i nakon završenog studija ostala na fakultetu.

Ustupila Maja Mutavdžija.
Znanstvena karijera došla je sama po sebi

Kaže kako joj je znanstvena karijera na neki način sama došla. S obzirom na to da je bila odlična studentica, već tijekom studiranja dobila je priliku za objavu nekoliko radova, kao i priliku za istraživanje tema iz područja vlastitog interesa.

Ustupila Maja Mutavdžija.

– Vrlo brzo počela sam sudjelovati na znanstvenim i stručnim konferencijama te skupovima, te sam kao demonstratorica, a kasnije i kao asistentica, počela raditi u nastavi. Po prirodi sam osoba koja voli učiti i istraživati, a uz to javni nastup mi nije stran, zbog čega je ova karijera idealna za mene. Neopisivo sam zahvalna što imam priliku raditi posao koji me u cijelosti ispunjava – ističe.

Trenutno je na prvoj godini doktorskog studija, a tema njene disertacije bit će ocjenjivanje zrelosti pametnih gradova.

– Upravljanje pametnim gradovima područje je kojim se bavim i koje me posebno zanima, jer, prije svega, obuhvaća upravljanje, odnosno menadžment, ali i urbanu ekonomiju, nove tehnologije, promet, kao i niz drugih područja koja su međusobno povezana u svrhu funkcioniranja cjelokupnog sustava – objašnjava.

Uz to, Maja je i jedna od urednica dvaju zbornika pod nazivom Medijska promišljanja koji okupljaju radove studenata preddiplomskog studija novinarstva te poslovanja i menadžmenta u medijima na temu medija, medijske publike i medijskih utjecaja, a nada se da će uskoro izdati i zbornik koji će okupljati radove studenata logistike i održive mobilnosti.

Ustupila Maja Mutavdžija.
Posao kao stil života

Za svoj posao kaže da je više životni stil.

– Često svoje slobodno vrijeme, osim u osmišljavanju ispita i pregledavanju zadaća te seminarskih radova, provodim u istraživanju novih područja, prikupljanju ideja za nove radove ili pregledavanju novih trendova iz područja kojima se bavim. Naravno, osim toga, često vrijeme provodim u šetnji ili obilasku gradova diljem Hrvatske, a uvijek me veseli posjet mojim roditeljima i rodnom gradu Osijeku. Posebno volim putovanja i istraživanje novih mjesta koje još nisam imala prilike posjetiti – naglasila je Maja koja planira ostati u Hrvatskoj dokle god za to ima mogućnosti, dok inozemstvo promatra kao dobro mjesto za usavršavanje, ali ne i za trajno preseljenje.


Profesori i studenti utorkom odgovaraju na pitanja o studiju logistike i održive mobilnosti

Svakog utorka u 17 sati putem Google Meeta profesori i studenti na Odjelu logistike i održive mobilnosti odgovaraju na sva pitanja povezana uz studiranje na Sveučilištu Sjever, logistiku, održivu mobilnost ili druge teme koje ih zanimaju. Prošlog utorka priliku je imala Maja Mutavdžija.

– Razgovarala sam sa srednjoškolcima koji su imali vrlo zanimljiva pitanja vezana uz logistiku, posebice uz različite djelatnosti koje obuhvaća logistika, kao i uz primjenu logistike u svakodnevnim aktivnostima. Osim srednjoškolaca, prisutne su bile i studentice preddiplomskog studija logistike i mobilnosti koje su pokazale poseban interes za struku, kao i veliki potencijal i kreativnost u osmišljavanju raznih studentskih projekata – kazala je Maja.