Izvor: UO Koprivnica
Koprivnički dimnjačari iz Udruženja obrtnika Koprivnica žele upozoriti javnost (i građane i nadležne institucije i koncesionara) da u centru Koprivnice postoje dimnjaci koji su građevinski neispravni i kao takvi predstavljaju opasnost.

Na neke od njih već su, kažu, upozoravali vlasnike ili koncesionara, no još uvijek nisu sanirani.

“Nakon potresa u Zagrebu utvrdilo se da su za većinu urušenih krovišta krivci bili građevinski neispravni dimnjaci. Takve dimnjake može urušiti i jača oluja. Nemojmo čekati katastrofu jer urušavanjem dimnjaka mogu nastradati i ljudi ne samo materijalna imovina!”, upozoravaju koprivnički dimnjačari.

Lako ih je prepoznati jer već sam izgled tih dimnjaka upućuje na neispravnost, dodaju dimnjačari. Stoga apeliraju na vlasnike i odgovorne institucije da poduzmu hitne mjere s ciljem sanacije takvih dimnjaka.

Također, dimnjačari pozivaju građane da neke njihove usluge koriste prije jeseni kako zbog eventualnog novog vala pandemije ne bi došla u pitanje njihova sigurnost. Radi se o kontroli rada plinskih ložišta za koju je obično povećana potražnja na jesen, iako se može obaviti i ljeti.