Snimio Marko Posavec.
Izložba pod nazivom ‘Avari i Slaveni sjeverno od Dunava’ bit će otvorena u Galeriji Koprivnica u petak, 28. veljače.

Radi se o prvoj od dvije izložbe u sklopu ciklusa “Avari i Slaveni” na kojoj je
predstavljena materijalna ostavština Avara i Slavena iz razdoblja od sredine 6. do sredine 9. stoljeća.

Izložba “Avari i Slaveni sjeverno od Dunava”, čiji su autori dr. sc. András Csuthy (Podunajské múzeum v Komárne), Marek Both (Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine) i Mário Žáčik (Tribečské múzeum v Topoľčanoch) okuplja 246 predmeta iz četiri slovačke ustanove: The Slovak national museum – Museums in Martin, Podunajské múzeum v Komárne, Tribečské múzeum v Topol’čanoh, Archeologický ústav SAV Nitra te privatne zbirke dr. sc. Nade Profantove (Praha, Češka).

Izložbu je donedavno bilo moguće vidjeti u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje je bila predstavljena paralelno s izložbom Avari i Slaveni južno od Drave, autorica Anite Dugonjić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Anite Rapan Papeša iz Gradskog muzeja Vinkovci.

O samom značaju ovog izložbenog ciklusa govori i činjenica da se radi o najznačajnijim predmetima materijalne kulture Avara i Slavena pronađenima na prostoru Slovačke i Hrvatske. Radi se ujedno i o prvoj dvojnoj izložbi vezanoj uz Avare i Slavene koja je dosad prezentirana u Republici Hrvatskoj.

Izložba “Avari i Slaveni sjeverno od Dunava” moći će se razgledati do 22. ožujka nakon čega će ju zamijeniti izložba “Avari i Slaveni južno od Drave”. Muzej grada Koprivnice poziva sve zainteresirane da posjete izložbu budući da se radi o najznačajnijoj gostujućoj, ujedno i međunarodnoj arheološkoj izložbi koju je Muzej grada Koprivnice do sada imao prilike ugostiti.

Foto: Muzej Grada Koprivnice.