Foto: Općina Koprivnički Bregi
Ovih dana nastavlja se realizacija velikih kapitalnih projekata u svim naseljima Općine Koprivnički Bregi.

U Glogovcu je u tijeku asfaltiranje pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu od Štaglinca do Borovljana. Kompletni radovi trebali bi biti dovršeni unutar nekoliko dana, uključujući i potrebne sanacijske radove na cijeloj trasi. Ovime bi radovi završili i prije planiranog roka, a nakon njih će se obaviti tehnički pregled staze i izdati uporabna dozvola.

– Izgradnjom ove staze i pripadajuće oborinske odvodnje u vrijednosti od 2,2 milijuna kuna riješit će se dugogodišnji problem sigurnosti u prometu za pješake i bicikliste na ovoj izuzetno frekventnoj i opasnoj dionici Podravske magistrale – istaknuo je načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić.

U Koprivničkim Bregima započela je izgradnja pješačkog mosta sa prilaznim stazama, preko potoka na ulazu u ulicu Matije Gupca.

Realizacijom ovog projekta završiti će se izgradnja pješačke staze na cijeloj trasi od ulaza u Koprivničke Brege iz smjera Miklinovca do Kolodvorske ulice, što je i bio osnovni projekt podijeljen u više etapa po kojima se gradila pješačka staza.

– Izgradnjom pješačkog mosta koji će biti pomaknut desetak metara od cestovnog mosta povećat će se sigurnost prometa na toj kritičnoj točki, a doprinijet će se i ljepšem vizualnom izgledu samog okoliša – napomenuo je načelnik Hudić.

Radovi su predviđeni u vrijednosti od cca. 830.000 kn, uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, izvođač je firma “Ciglenica” iz Zaprešića, a uz dobre vremenske prilike radovi bi mogli završiti do kraja godine.

– Ovih dana izuzetno nas je obradovala vijest iz Koprivničkih voda o završenom natječaju i odabiru izvođača radova za izgradnju kanalizacijske mreže u Jeduševcu, što znači da bi sami radovi trebali započeti do kraja 11. mjeseca – najavio je Hudić.

Projekt izgradnje kanalizacijske mreže u Jeduševcu realizirat će se suradnjom Koprivničkih voda kao investitora te Hrvatskih voda i Općine Koprivnički Bregi koji će sufinancirati radove, čija procijenjena vrijednost je cca. 3,5 milijuna kuna.

Radovi se neće moći završiti u jednoj godini, a sama kanalizacijska mreža prema Jeduševcu graditi će se nastavno na glavni vod kanalizacije koji završava na kraju Ulice braće Radić u Koprivničkim Bregima, pojasnio je Hudić. – Ovime bismo zaokružili izgradnju plinske, vodovodne i kanalizacijske mreže u svim naseljima naše općine, sukladno cilju osiguranja ravnomjernog razvoja naše općine i osiguranja jednakog i kvalitetnog komunalnog standarda u svim njenim naseljima.

– Realizacija navedenih projekata izuzetno me veseli, jer sam si i sam postavio zadatak da se oni moraju realizirati, što iz mnogih aspekata nije bilo lako.

– No, ne treba odustajati ni kada je teško već se potruditi izvršiti obećano mještanima, a vjerujem da je iz svega prethodno navedenog vidljivo da smo na dobrom putu i siguran sam da će u vremenu pred nama opet biti novih projekata i lijepih vijesti za naše mještanke i mještane Bregi, Glogovca i Jeduševca – zaključio je načelnik Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić.