Foto: Općina Virje
Završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Virju. Radovi su počeli početkom lipnja ove godine na lokaciji kčbr. 9284/35 k.o. Virje, ukupne površine 1808 m2.

Izvođač radova bila je domaća tvrtka GT Jura d.o.o. Virje s ugovorenim iznosom 1.616.512,50 kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 2.264.628,63 kuna od čega Europska unija sufinancira 85 % bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. godine u iznosu 1.924.934,33 kuna. U tijeku je priprema tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.

Tijekom provedbe projekta, kao jedan od ciljeva projekta, provodile su se i informativno-obrazovne aktivnosti: slanje letaka s informacijama o korištenju reciklažnog dvorišta, dijeljenje promotivnih materijala prilagođenih djeci (brošure, radni listići, bojanke), postavljanje plakata po javnim ustanovama, vrtiću i školi te edukativne radionice za djecu u školi i vrtiću.

Službeno svečano otvorenje novog reciklažnog dvorišta bit će 11. studenog, povodom Dana općine Virje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.