Izvor: Općina Rasinja
15. listopada 2019. godine održana je završna konferencija projekta Energetske obnove Društvenog doma u Rasinji.

Prezentaciju o projektu energetske obnove Društvenog doma Rasinja koju je nazočnima predstavio načelnik Danimir Kolman možete pogledati ovdje (.PDF).

Ujedno je održana i konferencija projekta “Od 3 do 300”, a radi se o projektu triju osnovnih škola: OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Veliki Bukovec i OŠ “Dr. Ivan Novak” iz Macinca te su obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.