Nedjelja, 14. srpnja 2024.

FOTO Arheolozi su počeli istraživati novi lokalitet u Podravini na kojem su pronašli tragove naselja i radionica

Arheološka istraživanja lokaliteta Kalinovac – Hrastova greda 1 počela su 24. rujna. Lokalitet se istražuje u sklopu projekta TransFER (IP-2016-06-5047), Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Položaj je prvi puta prepoznat od strane Josipa Cugovčana iz Podravskih Sesveta, no detaljnije je prehodan tijekom reambulacije terena u sklopu programa projekta TransFER u proljeće 2017. godine. Pregledom prikupljenog materijala iz terenskih pregleda s Hrastove grede kod gospodina Cugovčana zamijećen je veći komad talioničke zgure koji je bio povod za detaljniji pregled tog položaja.

Dolaskom na ovaj pjeskoviti ravničarski položaj kroz koji se protežu manje pješčane dine i protječu kanali Vinklerovac i Hrastova greda, na sedam je položaja oko jednog uzvišenja pronađena veća koncentracija talioničke zgure. Položaj je imenovan kao Hrastova greda 1, no u njegovoj su blizini pronađena još dva položaja (Hrastova greda 2 i 3) na kojima su otkriveni tragovi naseljavanja iz prapovijesti i srednjeg vijeka.

Površinski keramički materijal koji je prikupljen s položaja Hrastova greda 1 datiran je u brončano doba te rani i razvijeni srednji vijek. Budući da su dosad na prostoru Podravine istraživane peći za taljenje željezne rude iz razdoblja kasne antike i ranog srednjeg vijeka, ovaj je položaj izabran za istraživanje jer se željelo utvrditi na koji način izgleda i funkcionira radionica u razdoblju razvijenog srednjeg vijeka, te postoji li kakva razlika ili napredak u tehnologiji izrade peći i procesu taljenja u odnosu na ranija razdoblja.

Prethodno započetom istraživanju, na položaju su obavljena nedestruktivna dubinska snimanja na temelju čijih su rezultata postavljene ovogodišnje arheološke sonde.

U naredna dva tjedna planira se istražiti više od 1000 m² radionice i pridruženog naselja, a u istraživanjima, uz nezaobilaznu pomoć radnika, sudjeluju djelatnici Instituta za arheologiju te Muzeja grada Koprivnice. Radovi će trajati do 5. listopada.

Tekst: Ivan Valent, Muzej grada Koprivnice

zatvori