Općina Kloštar Podravski
Izvor: Općina Kloštar Podravski (Facebook)
Počinju radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kloštru Podravskom.

Dana 26. srpnja izvođač radova, tvrtka Gradnja V.T.M d.o.o. uvedena je u posao te nema prepreke da radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započnu. Radovi će trajati četiri mjeseca, a obuhvatit će sljedeće grupe radova:
­

  • Radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina
  • Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
  • Elektroinstalacije
  • Izvođenje ograde
  • Opremanje reciklažnog dvorišta
  • Radovi krajobraznog uređenja

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 3.506 m2 nalazi se na k.č. 999/2, k.o.  Kloštar Podravski. Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u ožujku 2020. godine.

Kao što je već napomenuto radovi se izvode u sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Kloštar Podravski koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 4.500.000,00 Kn (81,7% prihvatljivih troškova projekta).

Sve informacije o projektu možete pratiti i na web stranici klostarpodravski.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.