Izvor: kckzz.hr
Nova smjena vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica i dobrovoljnih vatrogasnih društava upućena je na petu smjenu redovne dislokacije na Brijunsko otočje.

Tako su za potrebe osiguranja Velikog Brijuna upućena četvorica vatrogasaca iz JVP Koprivnica, dok će po dvojica vatrogasaca iz DVD-a osiguravati otok Mali Brijun i otok Vangu.

Na Velikom Brijunu je interventno vatrogasno vozilo (autocistrena) opremljeno pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima, a na Malom Brijunu je vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice opremljeno radio stanicom.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu.

Peta smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna.

Podsjetimo, vatrogasci se na dislokacije na Jadran upućuju temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića.