Foto: Marko Posavec
Srne su svima dobro poznati stanovnici podravskih polja, livada i šumaraka.

Može ih se vidjeti u svako doba godine. Plahe su životinje i često treba imati sreće da im se uspijemo dovoljno približiti. Ova na fotografijama snimljena je danas poslijepodne nedaleko od Torčeca.

Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec
Foto: Marko Posavec