Foto: Komunalac
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Koprivnica obavještava građane da je kontejner za tekstil smješten pokraj upravne zgrade Gradskog groblja, u Ulici Ivana Česmičkog 28, kod ulazne rampe.

Osim putem smeđeg kontejnera za tekstil na javnim površinama, tekstil je moguće predati besplatno i na reciklažnom dvorištu u ulici Adolfa Daničića 5 uz predočenje osobne iskaznice.

Unatoč tome što na kontejnerima jasno piše za koju je vrstu otpada namijenjen kao i tome da se stalno radi na edukaciji građana o odvojenom odlaganju otpada, i dalje dolazi do situacija da se otpad odlaže u prvi kontejner koji korisniku dođe “pod ruku”. Kako bi se osigurao red i kako bi očuvali naš okoliš, Komunalac je kontejner postavio u zoni video nadzora.

Pozivamo sve građane da preko aplikacije Gradsko oko koja je besplatna, prijave nepravilnosti ako ih uoče, a gradske službe će ih riješiti. Tu je i besplatni info telefon: 0800 8848 i mail adresa info@komunalac-kc.hr na kojem su dostupne službe Komunalca.

“Zahvaljujemo svim građanima koji odgovorno postupaju s komunalnim otpadom te odvajaju otpad i odlažu ga u odgovarajuće spremnike s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta i zaštite okoliša”, poručuju iz Komunalca.

Upute za korisnike – Što se odlaže u spremnik za tekstil?

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

  • odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
  • šešire i kape
  • torbe i krpene igračke
  • ostale otpadne tekstilne proizvode

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

  • obuću, kožne torbe
  • pernate jastuke, poplune

Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.