kckzz.hr
PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja provela je akreditaciju i prerasla je, u skladu sa zakonskim propisima, u javnu ustanovu.

Riječ je o zaokretu u poslovanju, pojasnio je predsjednik Upravnog vijeća, županijski pročelnik za financije Darko Masnec:

– Njezin posao prije svega će biti okrenut prema ustanovama i jedinicama lokalne samouprave s područja naše županije. Moram naglasiti da više nećemo raditi onaj posao vezan za poduzetništvo jer akreditacija i zakonski propisi nam to više ne dozvoljavaju. To je tržišna aktivnost i to je područje djelovanja privatnih poduzetnika, konzultanata i ostalih koji se time bave.

Masnec kaže da je u tijeku intenzivno traženje partnera iz Mađarske koji će s ovdašnjim jedinicama lokalne samouprave realizirati vrijedne projekte za podizanje javnog standarda. A posao pripreme i apliciranja projekata za njih će PORA odraditi besplatno, što je i logično jer ona je svojevrsna produžena ruka resornog Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova:

– PORA-ina usluga i uloga u razvoju poduzetništva bit će ocjenjivanje projekata, održavanje radionica, edukacija… Pisanje projekata više nije naš posao jer je to, sada kad imamo akreditaciju, zakonski nespojivo. Možemo reći i moralno i na svaki drugi način jer se postavlja pitanje kako smo izabrali kome ćemo pisati, a kome nećemo projekt i prijavu. A svima ne možemo pisati projekte.

Melita Birčić. Izvor: kckzz.hr

Ipak, PORA neće prekinuti odnose s poduzetništvom, kaže ravnateljica Melita Birčić te pojašnjava:

– Bit ćemo podržavajući partner. Drugim riječima, djelovat ćemo u stvaranju pretpostavki za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i gospodarstva općenito, u onom dijelu gdje se mi možemo komplementirati. Ali onaj tržišni dio koji je bio sporan, rada na tržištu, pisanja projekata za novac za OPG-ove, za male i srednje poduzetnike, svim razvojnim agencijama koje u županijama imaju status regionalnog koordinatora više nije dozvoljeno.

Sve akreditirane razvojne agencije u Hrvatskoj moraju provoditi iste standarde koji im ujedno osiguravaju sufinanciranje od strane resornog ministarstva, stoga su njihove usluge prvenstveno i namijenjene javnom sektoru.