Izvor: Koprivničke vode.
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji dijela vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čarda u Koprivnici nastavljeni su dana 4. veljače 2019. godine.

Predviđena rekonstrukcija odnosi se na dvije dionice, prva za koju su radovi u tijeku, dužine 300 metara i druga koja je u produžetku ulice prema Đelekovečkoj cesti, dužine 205 metara.

Cilj realizacije projekta je zamijeniti dotrajalu vodoopskrbnu mrežu novim opskrbnim cjevovodom te ujedno izvesti nove priključke s vodomjernim oknima. Investicija je nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u predmetnoj ulici, koja je započela 2017. godine zajedno s obnovom asfaltnog zastora ceste.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode koje ujedno i financiraju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Ulici Čarda.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 269.090,80 kuna bez PDV-a, dok uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja TH projekt d.o.o.

Očekivani rok završetka radova je 40 kalendarskih dana, odnosno sredina mjeseca ožujka 2019. godine.

Izvor: Koprivničke vode.
Izvor: Koprivničke vode.
Izvor: Koprivničke vode.