Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP principima.

“Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s vašim potrebama i željama”, poručuju iz KC voda.

Anketne upitnike možete ispuniti putem poveznica:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva
Anketa: Zadovoljstvo korisnika uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)
Anketa: Zadovoljstvo poslovnih subjekata uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.