Srijeda, 15. svibnja 2024.

ANKETA EUROPSKE KOMISIJE Treba li ukinuti pomicanje kazaljki dvaput godišnje?

Hoće li ‘ritual’ pomicanja kazaljki na satu koji radimo dvaput godišnje otići u povijest, kako bi – prema istraživanjima – mnogi željeli? Prerano je reći, ali Europska komisija prepoznala je nezadovoljstvo građana i otvorila anketni upitnik u kojem možete izraziti svoj stav o promjeni sa zimskog na ljetno računanje vremena i obrnuto.

Kako je na svojim internetskim stranicama naveo zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec, Komisija se obvezala da će od 4. srpnja do 16. kolovoza prikupiti mišljenja europskih građana, dionika i država članica o mogućim promjenama načina sezonskog računanja vremena u Europskoj uniji. Na to su ih potaknuli brojni zahtjevi građana, članova Europskog parlamenta, ali i država članica Unije.

Zastupnici u Europskom parlamentu o tome su raspravljali u veljači ove godine te usvojili rezoluciju kojom su pozvali Europsku komisiju da temeljito analizira Direktivu 2000/84/EZ od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena i, ukoliko je potrebno, izradi prijedlog za njenu reviziju.

Ured zastupnika Davora Škrleca u listopadu 2016. proveo je istraživanje treba li takvu praksu zadržati ili prekinuti u Hrvatskoj, pri čemu je 85% ispitanika izrazilo želju da se prestane s polugodišnjim promjenama računanja vremena.

No, ako se prestane s pomicanjem satova, koje vrijeme zadržati – zimsko (UTC+1) ili ljetno (UTC+2)? Naime, zadržimo li zimsko vrijeme cijele godine, Sunce bi početkom ljeta izlazilo već u 4 sata ujutro, a zalazilo prije 20 sati. Zadržimo li ljetno, dan bi početkom zime trajao i dulje od 17 sati, ali bi Sunce izašlo tek oko 8:30 ujutro.

Upitnik Europske komisije možete ispuniti na ovoj poveznici.

zatvori