Ustupila Koprivničko-križevačka županija.
Koprivnička Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” prva je u Hrvatskoj postavila sustav ciljanog korištenja antibiotika što je rezultiralo manjom potrošnjom antibiotika i financijskim uštedama pri čemu nije došlo do smanjivanja efekata liječenja.

Štoviše, proces nadzora potrošnje antibiotika odgađa rezistenciju mikroorganizama na te lijekove. Rekao je to ravnatelj bolnice dr. Mato Devčić, istaknuvši da je proces, kojega je upravo on inicirao, već prepoznat od zdravstvene administracije. Da je koprivnički primjer primjenjiv u zdravstvenom sustavu, ravnatelj Devčić je ilustrirao konkretnim primjerom korištenja takozvanih antibiotika rezerve, koji se koriste za najteže oblike infekcija u samo nekim bolničkim odjelima poput intenzivne skrbi:

– U 2016. godini potrošili smo ovih antibiotika za 460.000 kuna. Uz pojačan kontroling i primjenu ovog procesa u 2017. godini potrošnja istih ovih lijekova je bila 72.000 kuna. Govorim o uštedi od više od 300.000 kuna samo u Općoj bolnici u Koprivnici. To je fantastičan financijski rezultat. No pri tom je vrlo bitno da se racionalizacijom antimikrobne terapije odgađa rezistencija mikroorganizama na te lijekove. To je vrlo kvalitetan proces. Vjerujem da će ga podržati zdravstvena administracija i kolege u svim bolnicama.

S koprivničkim primjerom došli su se upoznati predstavnici 25 bolničkih zdravstvenih ustanova – općih i specijalnih bolnica, među kojima i dva KBC-a – Zagreb i Rijeka. Riječ je o kliničkim farmakolozima, specijalistima mikrobiolozima i voditeljima takozvanih A-timova za antimikrobno liječenje, među kojima je bio i predsjednik nacionalnog Društva za infektivne bolesti Bruno Barišić. Svi su oni došli upoznati se s prvim hrvatskim primjerom koji prati optimizaciju potrošnje antibiotika koju odavno primjenjuju u razvijenim europskim zemljama i SAD-u. Racionalnim korištenjem antibiotika prevenira se rastuća rezistencija mikroorganizama koja je povezana s njihovom neracionalnom upotrebom. Rekla je to infektologinja koprivničke bolnice dr. Vesna Mađarić svjesna da živimo u društvu u kojemu se relativno lako poseže za antibioticima:

– Građani su navikli dobivati antibiotike. Antibiotici nisu antipiretici i analgetici. Oni imaju svoju ciljanu učinkovitost. Što ćemo ih dulje čuvati u smislu racionalnosti, to ćemo ih i dulje imati. Ovaj današnji skup poruka je našim građanima da smo mi ovdje da sačuvamo antibiotike za buduće generacije, za njihovu djecu i unuke. Samo racionalna primjena antibiotika imat će za reperkusiju dobar ishod liječenja. To ne znači da nećemo davati antibiotike. Davat će se ciljano, oni koji zbilja trebaju. Zalagat ćemo se da ta primjena bude stručna,da bude znalačka i da ih što dulje sačuvamo za sve buduće generacije.

Koprivnički primjer veliki je doprinos struci. Dr. Mađarić je podsjetila da u koprivničkoj bolnici njeguju kritičnu primjenu antibiotika već četvrt stoljeća. Tako su još 1997. organizirali prvi skup o bolničkim infekcijama. Upravljanje antibioticima, njihova racionalna primjena vrlo je važan standard kvalitete u europskim bolnicama.

– On garantira sigurnost pacijentu i poboljšava ishode liječenja infekcija, zaključila je dr. Mađarić.

Važno je spomenuti i da je uz dr. Vesnu Mađarić na racionalizaciji korištenja antibiotika sudjelovala magistra farmacije Darija Kuruc Poje.