Utorak, 5. srpnja 2022.

POČINJE H.I.N.T. Mladi umjetnik došao je živjeti u Hlebine i upoznati tradiciju naive

Naivne umjetnosti kakvu danas poznajemo zasigurno ne bi bilo bez uzajamnog djelovanja dvije “struje” – iskonske, autohtone (koja je započela 1. generacijom autora i Ivanom Generalićem kao predvodnikom) i stručne akademske potpore (u početku Krste Hegedušića, a kasnije i Dimitrija Bašičevića, akademskih slikara). Na tom tragu se u Galeriji naivne umjetnosti, a upravo u čast 50. obljetnice djelovanja, pokreće novi program HINT (Hlebine, Inovacija, Naiva, Tradicija) rezidencijalnog boravka suvremenih umjetnika u selu koje je omogućilo formiranje naivne umjetnosti, važne za hrvatsku, ali i svjetsku modernu umjetnost i kulturni identitet.

Namjera programa je po(ve)zivanje suvremenih umjetnika koji određeni dio godine žive i borave u Hlebinama, osjete život, bogatstvo i često pritajene, ali nepresušne potencijale kulturološki i umjetnički važnog mjesta koje će ih inspirirati na (re)interpretaciju vlastitih poetika i stilova kroz okulus naivne umjetnosti.

Naiva u sebi spaja tradicionalno i moderno, čak s tendencijom prema suvremenom, kroz odmake u stvaralaštvu tzv. autsajdera. Novim spojem tradicionalnog i modernog redefinira se suvremenost, oformljuju se novi pogledi, vidici i saznanja unutar suvremene umjetnosti, dok se naivna umjetnost revitalizira, oživljava i obogaćuje iz novog, neočekivanog (a opet toliko logičnog) kuta gledanja.

Stipan Tadić.

Rezidencijalni program u 2018. godini započinje istraživačkim radom Stipana Tadića, mladog vizualnog umjetnika koji je već nekoliko godina prisutan na globalnoj likovnoj sceni te je od strane likovne kritike vrlo brzo prepoznat i priznat. Stvaralačku svestranost i zaigranost potvrđuje i najnovijim okretanjem prema slikarstvu na staklu, specifičnom za umjetnost Hlebinske škole te zanimanjem za naivnu umjetnost općenito. Prvu seriju radova inspiriranih naivom izrađuje uglavnom u tehnici gvaša, a obrađuje teme iz zagrebačke okolice, periferije.

Kako bi upoznao motive iz Podravine, Stipan Tadić će tijekom ožujka boraviti u Hlebinama, u suživotu s lokalnim stanovništvom, ritmom prirode i sela te u interakciji sa živućim naivnim umjetnicima s kojima će “brusiti” umijeće slikanja na staklu. Kao rezultat nastat će skice, crteži i slike na staklu koje će se predstaviti na izložbi u Galeriji naivne umjetnosti u listopadu 2018. godine.