Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

OBAVIJEST o provođenju preventivne deratizacije

Preventivna deratizacija kao posebna mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti u Koprivnici će se provoditi od 1. do 27. lipnja ove godine.

Deratizaciju će tijekom tih 17 radnih dana provoditi Sanitacija d.o.o. i Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., prema priloženom rasporedu.

Iz Grada Koprivnice mole građane da djelatnicima prilikom provođenja deratizacije omoguće pristup do objekata u kojima će se postavljati deratizacijske meke.

Cjelokupne troškove preventivne sustavne deratizacije snosit će Grad Koprivnica.

U slučaju lošeg vremena (kiša, visoke temperature…) vremenski raspored tretmana sustavne deratizacije pomiče se za broj trajanja dana nepovoljnih vremenskih uvjeta.