Foto: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica.
Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica okuplja volontere koji su zainteresirani i žele biti članovi interventnog tima. Ako ste stariji od 18. godina, volite pomagati onima kojima je potrebna pomoć, imate slobodnog vremena i željni ste novih znanja i aktivnosti – javite im se.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi koprivničkog Gradskog društva su ublažavanje ljudskih patnji, osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica je i priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija.

Svaki član usvaja osnovna znanja iz sljedećih područja:

  1. Organizacija prihvata i smještaj stradalih
  2. Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima
  3. Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza
  4. Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama
  5. Prijem i raspodjela humanitarne pomoći
  6. Osiguranje pitke vode

Nakon osnovnog tečaja, članovi se, prema interesu, specijaliziraju iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.

Najbolji članovi interventnih timova pozivaju se na dodatne obuke za djelovanje u Nacionalnom interventnom timu ili međunarodnim misijama pomoći.

Edukacija članova Gradskog interventnog tima planira se od 21. do 23. travnja 2017. godine.
Prijave se primaju isključivo putem e-maila hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr na koji je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu.