Snimio Marko Posavec.
Mjerenja kvalitete zraka i vode potvrđuju kako Odlagalište Piškornica posluje u skladu s najvišim ekološkim standardima. Točnije, analize vode i zraka koje se redovito provode pokazuju kako odlagalište koje opslužuje četiri hrvatske županije nema negativnog utjecaja na okoliš, stoji u priopćenju koje nam je danas stiglo iz Piškornice i koje potpisuje direktor Mladen Jozinović.

Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., koje upravlja Piškornicom od 24. rujna 2015., od travnja prošle godine redovito provodi analize zraka i voda, kako u skladu sa zakonskim propisima tako i na vlastitu inicijativu. Po preuzimanju Piškornice, stoji u priopćenju, utvrđeno je kako prijašnji vlasnik nije provodio mjerenja kvalitete zraka i uspostavljen je redovan sustav praćenja, a rezultati su postali i dostupni javnosti.

“Iz svih izvještaja jasno se može iščitati kako odlagalište Piškornica nema negativan utjecaj na okoliš i stanovnike koji žive u blizini odlagališta te da se zbrinjavanje otpada provodi po najstrožim standardnima i zakonima Republike Hrvatske”, navodi direktor Jozinović te dodaje: “Istina je da je mjerenje uzoraka vode s odlagališta pokazalo vrijednosti veće od dopuštenih, no tehnologija odlagališta onemogućuje da takva voda ikada dospije u okoliš. Ta se voda naime skuplja u vodonepropusnoj laguni i vraća natrag na tijelo odlagališta.”

Takva voda ni na koji način ne može doprijeti do stanovništva niti biti ispuštena u okoliš, stoji u priopćenju: “To dokazuju i rezultati analize prema kojoj je kvaliteta vode potoka Gliboki i podzemnih voda potpuno u dozvoljenim parametrima, kako uzvodno, tako i nizvodno od odlagališta.”

Također, sva mjerenja kvalitete zraka nakon travnja 2016. i dovršetka prvog ciklusa ulaganja u tehnologiju pokazala su vrijednosti u okvirima svih zakonom propisanih uvjeta. “Važno je napomenuti i kako ti plinovi s tijela odlagališta nisu štetni ni opasni po ljudsko zdravlje. Mjerenja su obvezna četiri puta godišnje, a povremeno povećanje koncentracije na razini jednog mjerenja ne smatra se prekoračenjem zakonom propisanih vrijednosti”, stoji u priopćenju.

U sanaciju starog odlagališta te unaprijeđenje sustava sigurnosti i zaštitu okoliša uloženo je više od 60 milijuna kuna, poručuje direktor Piškornice – sanacijskog odlagališta. Nakon dva lanjska požara uveden je video nadzor kojemu nesmetani pristup imaju i djelatnici koprivničke Javne vatrogasne postrojbe, a na samom odlagalištu non-stop borave školovani zaštitari i djelatnici odlagališta.

Direktor Jozinović najavljuje i nove investicije poput sustava aktivnog otplinjavanja (baklja i motor) koji će dodatno smanjiti ispuštanje metana u atmosferu, a financirat će se vlastitim sredstvima, bez troškova za korisnike odlagališta.

Projekt RCGO-a Piškornica, koji je u pripremi za realizaciju, omogućit će građanima četiriju sjevernih hrvatskih županija zbrinjavanje otpada na najsuvremeniji način. Osim zatvaranja postojećih odlagališta koja će zamijeniti suvremeni sustav centra za gospodarenje otpadom, građani će, među prvima u Hrvatskoj, postati sudionici kružne ekonomije i potpunog zbrinjavanja otpada, stoji u priopćenju.