Nedjelja, 14. srpnja 2024.

Naši će arheolozi istraživati kako su stari narodi u dravskoj nizini kovali željezo

Muzej grada Koprivnice sudjelovat će u projektu TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Znanstvenici će tako nastojati produbiti svoje spoznaje o primarnoj obradi i proizvodnji željeza u nizinskom području sliva rijeke Drave te odgovoriti na pitanje kako i u kolikoj je mjeri ta proizvodnja utjecala na identitet zajednice i formiranje razvoja različitih socio-kulturoloških odnosa.

Upravo praćenjem proizvodnje i distribucije roba otvara se mogućnost sagledavanja ekonomskih, društvenih i kulturnih kontakata više zajednica te razmjene znanja, tehnologija i roba. Izazov projekta stoga je istražiti koliko je tehnološki napredak u primarnoj proizvodnji željeza i broj radionica u promatranom prostoru utjecao na stupanj trgovinske razmjene i opće blagostanje društva tijekom antike i srednjega vijeka.

Nositelj projekta je Institut za arheologiju, a vodi ga dr.sc. Tajana Sekelj Ivančan. Uz nju, u interdisciplinarnom projektu sudjeluje još 11 stručnjaka iz područja arheologije, geofizike, rudarstva i metalurgije iz Hrvatske i Slovenije.

Muzej grada Koprivnice na čelu s ravnateljem – arheologom Robertom Čiminom u početku ima zadaću pregleda građe vezane uz metaluršku djelatnost koju čuva u fundusu, što će ravnatelj, inače kustos arheolog, odraditi tijekom ožujka i travnja uz pomoć arheologa Ivana Valenta. U kasnijoj fazi, koprivnički će muzej raditi na prezentaciji rezultata projekta kroz interpolaciju stečenog znanja u društvo pomoću eksperimentalnih radionica i završne izložbe.

Suradnici na projektu:

 • dr.sc. Tatjana Tkalčec, Institut za arheologiju Zagreb
 • dr.sc. Siniša Krznar, Institut za arheologiju Zagreb
 • dr.sc. Branko Mušič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana
 • dr.sc. Stanko Ružičić, Rudarsko-naftno-geološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, Rudarsko-naftno-geološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Metka Culiberg, Biološki institut „Jovan Hadžija“ Znanstvenoraziskovalni centar SAZU, Ljubljana, u miru
 • Robert Čimin, dipl. arheolog, Muzej grada Koprivnice
 • Ivan Valent, mag. arheologije, Koprivnica
 • Ivan Marija Hrovatin, dipl. arheolog, nezaposlen, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • Aleksandra Bugar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti, Muzej grada Zagreba
zatvori