Izvor: Koprivničke vode d.o.o.
Otvoreni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže na dionici magistralnog cjevovoda Radeljevo Selo – Ribnjak – Mala Rijeka sa crpnom stanicom Radeljevo Selo i vodospremom Duga Rijeka.

Nositelj realizacije investicije izgradnje vodoopskrbne mreže dionice magistralnog cjevovoda Radeljevo Selo – Ribnjak – Mala Rijeka sa crpnom stanicom Radeljevo Selo i vodospremom Duga Rijeka su Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica. Izgradnja se financira u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, dok preostalih 20% financira Općina Rasinja.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Komfort d.o.o. Zagreb.

Vrijednost ugovornih radova je 4.573.500,54 kuna bez PDV-a.

Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će TH Projekt d.o.o. Novigrad Podravski.

Ugovorni rok završetka radova je 30. lipnja 2017. godine.

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.
Izvor: Koprivničke vode d.o.o.

Trasa dijela vodovodne mreže izvest će se spajanjem na postojeću vodovodnu mrežu u naselju Radeljevo Selo kao prvu dionicu izvedenog cjevovoda od naselja Rasinja do Radeljevog Sela u duljini 5,2 km koja je stavljena u funkciju 2011. godine.

Magistralni cjevovod obuhvaća daljnju izgradnju cjevovoda u duljini 6,1 km, profila 150 mm do naselja Duga Rijeka te izgradnju crpne stanice Radeljevo Selo i vodospreme Duga Rijeka. Crpna stanica kao samostojeća u funkciji je tlačenja pitke vode do vodospreme.

Vodosprema se gradi na najvišoj točki sustava nadmorske visine, a funkcija joj je da pokriva dnevnu oscilaciju potrošnje vode i osigurava tlak u mreži i protupožarne količine vode.
Vodosprema i crpna stanica povezane su s dispečerskim centrom Koprivničkih voda čime je nadzor i upravljanje automatiziran i vodit će se daljinski, iz samog dispečerskog centra.

Realizacijom izgradnje ovog cjevovoda i građevina formirat će se visoka zona Rasinja kao preduvjet za širenje sekundarne vodoopskrbne mreže čime se omogućuje daljnja realizacija izgradnje sekundarne mreže ostalog područja Općine Rasinja za koji je već pripremljena projektna dokumentacija.