Snimio Marko Posavec.
Koprivnička Opća bolnica ‘Dr. Tomislav Bardek’ otvorenim vratima rodilišta obilježila je današnji Međunarodni dan primaljstva.

Priliku za upoznavanje sa samim rodilištem, rađaonicom i primaljama iskoristili su brojni budući roditelji koje je ugostila prvostupnica primaljstva i voditeljica tima Odjela rodilišta Izabela Knapić. Evo što nam je rekla o svom pozivu: – Primalja se poima kao jedan profesionalni i odgovorni djelatnik koji pruža potporu rodilji, kojii su savjetuje tijekom trudnoće, poroda i poslije porođajnog razdoblja. Primalja vodi porođaj na svoju odgovornost i pruža skrb novorođenom djetetu.

Primalja Knapić istaknula je da im je Danom otvorenih vrata kroz detaljan obilazak i upoznavanje rodilišta želja budućim roditeljima smanjiti strah od samog poroda: – Želimo smanjiti strah i omogućiti budućim roditeljima da vide da je to sve lijepa okolina, prirodan i humani pristup kojemu primalje pridaju veliku važnost.

Tu je priliku je iskoristila Melita Lončar kojoj je ovo prva trudnoća: – Došla sam tu radi informiranja, da vidim kako to uzgleda i da se pripremim. Čini mi se sve dobro i mislim da me sve dobro očekuje.

Uz priliku da budući roditelji dođu na upoznavanje rodilišta, u koprivničkoj bolnici je povodom današnjeg dana održano i predavanje o opstetričkom šoku.

I dalje ništa od epiduralne

Epiduralna analgezija u koprivničkoj bolnici nije dostupna već dvije godine jer nema dovoljno anesteziologa, kazao je predstojnik Odjela za ginekologiju i opstetriciju, dr. Ivica Stanišić, dodavši kako svi žele njen povratak, ali kako situacija što se tiče stručnih kadrova nije ružičasta.

Nastavlja se negativan demografski trend

Prošle, 2015. godine, u koprivničkoj je bolnici rođeno 835 djece u 826 poroda – bilo je, naime, devet blizanačkih trudnoća. Od toga je bilo nešto više muške djece (434) nego ženske (401), a 317 žena rodilo je prvi puta.

Po gradovima, u Koprivnici je bilo 433 poroda, u Križevcima 172 te u Đurđevcu 179.

Najveći broj rodilja, njih nešto više od šest stotina, rodilo je u dobi između 20 i 35 godina. Najmlađa je rodila s 15, a njih stotinjak bilo je starije od 36 godina.

Broj poroda u konstantnom je padu u cijeloj Hrvatskoj, kaže dr. Stanišić, dodajući kako svake godine izgubimo jedan razred – oko 40 djece. Takva je situacija zadnjih desetak godina, a jedan od najvažnijih razloga je ekonomska situacija zbog koje se parovi sve manje odlučuju za potomstvo.

Nažalost, ne vidi se nikakvo svjetlo na kraju tunela i ove godine očekujemo nastavak negativnog trenda, zaključuje dr. Stanišić.