Dr. Jasenka Vuljak Vulić. Snimio Marko Posavec.
Srijedom popodne od 16 do 18 sati Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolesecenata županijskog Zavoda za javno zdravstvo na koprivničkom Trgu dr. Tomislava Bardeka na raspolaganju je mladima koji se žele informirati ili cijepiti protiv HPV infekcije. U sklopu nacionalnog programa u Koprivničko-križevačku županiju stiglo je nekoliko stotina doza cjepiva, no bude li trebalo, stići će ih još. Uglavnom, svaki od oko tisuću učenika prvih razreda podravsko-prigorskih srednjih škola mogu iskoristiti mogućnost i ostvariti svoje pravo na sada besplatno cijepljenje.

Naime, od lanjskog rujna prema odluci Ministarstva zdravlja u Program obaveznog cijepljenja RH uvršteno je neobavezno, preporučljivo cijepljenje protiv HPV infekcije kod svih djevojčica i dječaka, učenica i učenika prvih razreda srednje škole. Važna je i činjenica da je cijepljenje besplatno, odnosno financira ga Zavod za javno zdravstvo. Tako je svim roditeljima omogućeno da zaštite djecu od vrlo ozbiljne infekcije koja u kasnijoj životnoj dobi uzrokuje vrlo ozbiljne posljedice.

To je veliki javnozdravstveni pomak jer je cjepivo skupo, do sad je koštalo oko 3.000 kuna. Taj su trošak podmirivali sami roditelji, osim u onim gradovima i općinama koji su cijepljenje (su)financirali iz svog proračuna. Edukacije o cijepljenju u našoj županiji pokrenula je prije nekoliko godina Liga protiv raka koja je organizirala predavanja liječnika po školama te poticala roditelje da daju cijepiti djevojčice, polaznice sedmih razreda i tako ih zaštite od potencijalne bolesti, raka grlića maternice. Po nacionalnom programu, cijepljenje je namijenjeno i djevojčicama i dječacima.

Voditeljica Službe za školsku medicinu županijskog Zavoda za javno zdravstvo dr. Jasenka Vuljak Vulić Dravi.info je rekla:

– Ova vrsta cijepljenja u razvijenim zemljama svijeta provodi se desetak godina. Upravo na njihovim iskustvima naš je zdravstveni sustav učinio cjepivo dostupnim i našoj mladoj populaciji. Znamo da humani papiloma virus uzrokuje rak grlića maternice kod žena, no može biti vrlo neugodan i kod muškaraca. Riječ je o komplikacijama, odnosno neželjenim bolestima koje su posljedica infekcije humanim papiloma virusom. To su vrlo neugodni kandilomi i druge patološke pojave na penisu i analnom području kod muškog spola. Osim toga, zaštitom dječaka sprječava se prijenos infekcije u kasnijoj dobi na ženski rod. Mi u Hrvatskoj koristimo pozitivna iskustva daleko bogatijih zemalja pa smo i mi omogućili cijepljenje i djevojčica i dječaka kako bismo zaštitili njihovo zdravlje u zreloj životnoj dobi.

Dr. Jasenka Vuljak Vulić. Snimio Marko Posavec.
Dr. Jasenka Vuljak Vulić. Snimio Marko Posavec.

Kada se jednom cijepimo, znači li to da smo zaštićeni za cijeli život?

– Protiv te infekcije, prema sadašnjim saznanjima medicine, zaštićeni smo cijeli život. Međutim treba uvijek, uvijek naglasiti da spolno prenosivih bolesti ima jako puno. To su deseci virusa, bakterija, gljivica koje mogu izazvati spolno prenosive bolesti. Takve infekcije nikako nisu zanemarive. Zato žene u reproduktivnoj dobi, prema zlatnom pravilu, barem jednom godišnje moraju na ginekološki pregled koji uključuje i Papa-test.

Je li važno cijepiti se prije nego što mladi ljudi postanu spolno aktivni?

– Da. Na tome je naglasak. Upravo se zato cijepi u ranoj dobi, kod nas u prvom razredu srednje škole. Moguće je i ranije, još od petog razreda osnovne škole, no to ovisi o procjeni zdravstvenih vlasti. Najvažnije je procijepiti se prije početka spolnih aktivnosti jer se tako sprječava ona primo infekcija od HPV-a za kojeg se smatra da u tako nježnog, imunološki nedovoljno osnaženog organizma izaziva i najviše neželjenih loših pojava.

Ne čini li Vam se da u tom slučaju kasnimo? Naime, prema nekim istraživanjima, spolne aktivnosti naših mladih, osobito djevojčica, počinju još u sedmom razredu osnovne škole.

– Istraživanja su različita i njihovi rezultati ovise o tome jesu li provođena u ruralnim ili urbanim sredinama. Osim toga, takve ankete mogu biti nepouzdane jer mladi ljudi ne žele iskreno reći kada su počeli prakticirati spolne odnose. Relevantna istraživanja rađena na velikom uzorku koje smatramo dovoljno objektivnima govore da mladi počinju sa spolnim odnosima u 16. ili 17. godini. No broj takvih nije velik. Ne treba smetnuti s uma da mi sa spolnim odgojem počinjemo u petom razredu, a naša djeca informacije dobivaju kroz cijelu osnovnu školu. Vjerujem da su djeca i roditelji dovoljno informirani i ako imaju potrebu, mogu izraziti želju za cijepljenjem i prije.

Ima li cijepljenje smisla ako su djevojčice i dječaci već spolno aktivni?

– Ima. Cjepivo i kod spolno aktivnih izaziva imunitet odnosno zaštitu od te spolne infekcije. Osim toga, ako je riječ o mladim osobama za pretpostaviti je da kod prvog spolnog odnosa nisu zaražene. Veći je rizik kod starijih osoba koji stupaju u spolne odnose sa starijim partnerima koji su imali nekoliko spolnih partnera i tako se inficirali infekcijom.

Ima onih koji su protiv cijepljenja, medicinari su naravno za. Postoji li neka zlatna sredina ili su doista svi argumenti na strani “za” cijepljenje protiv HPV-a?

– Iskustva ljudi koji godinama cijepe svoju populaciju, u ovom slučaju adolescente protiv HPV-a, pokazuju da su nuspojave, koje protivnici ističu kao argumente protiv, neargumentirane. Protivnici nemaju stvarne argumente koje mogu istaći protiv ove metode zaštite zdravlja. Korisnost cijepljenja i dugoročne pozitivne korisne implikacije poglavito za zdravlje žena govore „za“ cijepljenje. Prema tome, jedan opći stav medicinske struke jest da je cijepljenje ne samo korisno nego i vrlo poželjno, osobito za adolescentice. U obiteljima pak u kojima je rak grlića maternice češći nego kod drugih, kod njih smatramo da je bolje cijepiti se do 25. godine u bilo kojoj dobi. Smatramo da je i takva zaštita bolja nego da se ne procijepe i ne zaštite nikada.

* * *

Za sve informacije i cijepljenje, zainteresiranima su na raspolaganju djelatnici Školske medicine u Koprivnici (telefoni su 048/655-140, 655-142 i 655-143) ili ambulantama u Đurđevcu i Križevcima. Posebno za ovu namjenu termin je srijedom od 16 do 18 sati u ambulanti Savjetovališta za reproduktivno zdravlje adolesecenata. Može se doći bez uputnice i anonimno. Stariji adolescenti mogu doći i sami, a za mlađe je poželjno da dođu s roditeljima. Posebno veseli činjenica, kaže dr. Vuljak Vulić, što sami roditelji zovu i dogovaraju za svoju djecu termin za konzultacije.

Za ili protiv, pitanje je sad. Dobra je stvar što je mogućnost zaštite dostupna i što je besplatna. A kao i uvijek u roditeljstvu, najteže je odlučiti cijepiti li dijete ili ne. Vjerujemo da smo barem malo olakšali taj korak.

Članak je objavljen u sklopu projekta “Koprivnica jučer, danas, sutra” koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).