Četvrtak, 25. srpnja 2024.

Zbog otkrivenih pukotina, obnova crkve Sv. Trojice malo će se oduljiti

Završetak obnove pravoslavne crkve Svete Trojice u centru Koprivnice malo će se oduljiti.

Razlog tomu su pukotine uočene na apsidijalnom dijelu crkve, rekla je Radio Dravi pročelnica za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Maja Ištvan Krapinec.

Na istočnom dijelu pravoslavne crkve koji još dosad nije obnavljan, uočene su pukotine i izvođač je morao prekinuti radove. Naime, pukotine se moraju konstruktivno sanirati kako kasnije ne bi došlo do oštećenja ili na pročelju ili možda na krovu crkve.

Pukotine je dosad bilo nemoguće uočiti jer se do sad na tom dijelu građevine nije radilo.

Kad je skinuta stara žbuka uočene su pukotine koje je potrebno sanirati sa specijalnim inox elementima koji će učvrstiti građevinu. Pukotine su nastale zbog slijeganja do kojih je došlo tijekom godina.

Obnova pravoslavne crkve traje već godinama, što sufinanciraju Grad i Ministarstvo kulture. Za ovu zadnju fazu Grad je osigurao 140.000, a Ministarstvo 20.000 kuna više. Grad će još dodatno financirati i sanaciju uočenih pukotina, pa će završni radovi, odnosno bojanje stražnjeg dijela crkve uslijediti tek na proljeće. Time će ujedno završiti sanacija same crkve, a u planu je za iduću godinu renovirati i ogradu čime će cijeli taj kompleks u strogom centru grada konačno biti uređen.

zatvori