Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek". Snimio Marko Posavec (arhiva).
U koprivničkoj Općoj bolnici ‘Dr. Tomislav Bardek’ ove su godine uložili silne napore kako bi smanjili liste čekanja, rekla je Dravi info zamjenica sanacijske upraviteljice, dr. Mirna Zagrajski Brkić.

Smatramo da lista čekanja postoji ako pacijenti koji trebaju prvi puta određeni pregled čekaju dulje od određenog broja dana. Ako je on kraći od mjesec dana, to doista nije lista čekanja.

Tako su u koprivničkoj bolnici ozbiljnim radom, povećanjem broja termina i prenaručivanjem pacijenata koji trebaju ranije preglede došli do toga da su ultrazvuk abdomena, dojke, štitnjače i vrata doista dostupni pacijentima unutar mjesec dana, pa više ne govore o listi čekanja, kaže Zagrajski Brkić te dodaje:

Kad govorimo o CT pretragama, u koprivničkoj bolnici je situacija i prije bila dobra tako da pacijenti također unutar mjesec dana mogu dobiti pretragu CT-om bez obzira o kojoj regiji tijela se radi.

Na upit može li se zaključiti da u koprivničkoj bolnici više nema listi čekanja, zamjenica sanacijske upraviteljice je odgovorila:

Što se tiče radioloških pretraga, ne postoje.

Pomak je postignut i kod ultrazvuka karotide i srca, a kad se pak govori o pregledima kod specijalista, bolnička uprava posebno se angažirala kod pregleda kardioloških, gastroenteroloških i oftalmoloških pacijenata.

Mogu reći da vjerujem da će i u narednom periodu pacijenti dobivati termine u skladu s potrebama i zahtjevima. Ozbiljne razlike radimo ukoliko pacijent treba prvi pregled, da im bude dostupniji. Premda, kod nas je dosta velik i broj kontrolnih pregleda tako da tu još imamo prostora da pacijentima izađemo u susret.

Pomaci na bolje, pojašnjava Zagrajski Brkić, ovise prvenstveno o broju zaposlenih specijalista. Kao tipičan primjer za to navodi podatak da je u koprivničkoj bolnici zaposlen samo jedan gastroenterolog te jedan dermatolog, koji čine doista sve kako bi se liste čekanja kod njih smanjile, no logično je da je broj termina na raspolaganju pacijentima veći tamo gdje je raspoloživo više liječnika.