Srijeda, 6. srpnja 2022.

Prva eco-sandwich kuća već je praktički nastanjena

Prva eco-sandwich kuća, odnosno niskoenergetska obiteljska kuća koja se upravo gradi u koprivničkoj stambenoj zoni Lenišće – istok, već je praktički popunjena.

Rekla je to Radio Dravi ravnateljica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, Jasna Markušić.

Objavljen je poziv za iskazom interesa. Zainteresirani su ispunili naš obrazac i mi ćemo sada napraviti listu reda prvenstva, budući da imamo više zainteresiranih nego što imamo stanova. Onda ćemo po toj listi, od prvog pa dalje, ići razgovarati i sklapati predugovore.

Ravnateljica Markušić rekla je i da inače sklapanje ugovora o prodaji stanova ide prilično sporo jer su ljudi oprezni oko ulaska u kreditna zaduženja i slično, premda su POS-ovi uvjeti kredita nešto povoljniji. Tako su, primjerice, u trećoj Šparnoj hiži ostala četiri neprodana stana, od kojih su dva u međuvremenu predbilježena.

Točna cijena kvadrata u eco-sandwich kući još nije poznata, ali –

Cijena kvadrata bit će unutar cijene POS-a, budući da se te kuće grade prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji koji propisuje maksimalnu prodajnu cijenu neto korisne površine takvog stana – to je 8.400 kuna. Znači, iznad toga sigurno neće biti, a možda će biti i nešto manje, to ćemo znati kada projekt bude završen i kada se uračunaju svi troškovi koji opterećuju jednu takvu gradnju.

Inače, ravnateljica koprivničkog APOS-a sutra putuje u Vinkovce gdje će na seminaru o predstavljanju eco-sandwicha govoriti o zelenoj javnoj nabavi.

Idemo prezentirati način na koji smo proveli zelenu javnu nabavu za izgradnju upravo ove obiteljske kuće, gdje smo prvi puta primijenili taj novi, inovativni materijal – eco sandwich. Zadali smo kriterij da ta kuća mora biti A+, znači sa smanjenom potrošnjom energije, i to je element zelene javne nabave.

A zelena javna nabava podrazumijeva upravo to – postavljanje kriterija energetske učinkovitosti pri odabiru izvođača i materijala, dok se od samog izvođača traži referentna lista iz koje je vidljivo iskustvo na sličnim projektima.

Prva niskoenergetska obiteljska kuća trebala bi biti dovršena na proljeće, negdje u ožujku ili travnju, ali ravnateljica Markušić oprezna je s tim najavama jer slijedi vremenski nepovoljno doba godine.