Subota, 21. svibnja 2022.

Prvi koraci prema širokopojasnom internetu u županiji

U koprivničkom sjedištu naše županije održan je prvi sastanak projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup internetu na području Grada Koprivnice i susjednih 11 općina – Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac. Sudionici sastanka dogovorili su hodogram aktivnosti i definirali prve korake potrebne za realizaciju prvih četiri faza projekta – izradu studije izvodljivosti, izradu plana razvoja širokopojasne infrastrukture, provedbu javne nabave i izradu konačne verzije Plana širopojasne infrastrukture.

Projekt razvoja širokopojasnog pristupa Internetu odnosi se na područja za koja ne postoji dostatan komercijalni interes, a trebao bi se financirati kroz strukturne fondove Europske unije.

Sporazum o tome sudionici su potpisali 31. ožujka, kad je Županija preuzela ulogu koordinatora u prikupljanju potrebnih podataka za realizaciju projekta. U međuvremenu je za konzultanta u ovom projektu izabrana tvrtka ProFuturus iz Maribora, s kojom je već i potpisan ugovor.