Josip Pobi. Foto: Marko Posavec (arhiva)

U Koprivničkim vodama zadovoljni su upravo završenim međunarodnim natječajem kojim su se tražili projektanti za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na aglomeracijskom području Koprivnica. Koprivničke su vode kandidirale na potporu iz Operativnog programa zaštite okoliša Ministarstva poljoprivrede, o čemu je direktor Josip Pobi za Radio Dravu rekao:

– Najbitnije je reći da smo potpisali ugovor s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama, gdje smo dobili bespovratna sredstva za pripremu projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje aglomeracije Koprivnica od strane EU fondova. Dobili smo sredstva u iznosu od 5.950.000 kuna.

Naime, u planu je dovršiti sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda za Koprivnicu i devet okolnih općina – Sokolovac, Koprivnički Ivanec, Rasinju, Đelekovec, Legrad, Drnje, Hlebine, Peteranec i Koprivničke Brege, iz kojih će otpadne vode odlaziti na koprivnički pročistač.

Posao u Koprivnici dobila je zajednica ponuditelja iz Rijeke, Varaždina i Zagreba s kojom će Koprivničke vode idući utorak sklopiti ovaj šest milijuna kuna vrijedan ugovor.