Knjižnica je bogatim programima obilježila Tjedan cjeloživotnog učenja

0
112
Izvor: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović".
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica je i ove godine, u suradnji s partnerima, organizirala brojne programe i aktivnosti za različite skupine korisnika u Tjednu cjeloživotnog učenja. Ova nacionalna obrazovna kampanja, koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja, provedena je od 02. listopada do 08. listopada 2017. uz slogan “Provježbaj mozak!”

Knjižnica je za razne skupine korisnika ponudila programe koji potiču pismenost i čitanje, podupitu razumijevanje i toleranciju prema različitostima te programe koji korisnicima pomažu pri svladavanju opće ili informatičke i informacijske pismenosti što je pretpostavka za rast pojedinaca usvajanjem novih znanja i uključivanje na tržište rada i život zajednice.

Započelo je promocijom projekta Vlade Republike Hrvatske e-Građani kojim usluge javnog sektora postaju dostupne građanima i elektroničkim putem. Time komunikacija između građana i javnog sektora postaje znatno brža, jednostavnija i učinkovitija. Informatičku opremu kao i edukaciju za korištenje ovog servisa građani mogu besplatno dobiti u Knjižnici.

Ustupila: Dijana Sabolović-Krajina

S obzirom da Knjižnica posvećuje veliku pozornost nezaposlenima, i ove godine je u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – ispostava Koprivnica, organizirala poduku za nezaposlene osobe. Predstavljena im je Knjižnica i njene usluge koje bi im mogle pomoći da steknu vještine za što bolje predstavljanje na tržištu rada. Upoznali su Internet stranicu Knjižnice, naučili su kako pretražiti elektronički katalog i pronaći građu poput savjetnika za pisanje zamolbi i životopisa, savjetnika za pripremu za razgovor za posao i slično. Predstavljene su im baze podataka dostupne na internetskoj stranici Knjižnice kao i najpoznatije internetske stranice za traženje posla. Također su im predstavljeni svi odjeli Knjižnice i usluge koje su im na raspolaganju, s posebnim naglaskom na informatičku i informacijsku edukaciju im mogu pružiti knjižničari i mogućnosti korištenja tehničke opreme poput računala, pisača, skenera…

Za drugu skupinu nezaposlenih organizirana je edukacija u suradnji sa Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK), s kojim Knjižnica i inače surađuje na edukaciji polaznika njihovih radionica. Edukacija nazvana “Knjižnični kutak” predstavlja nezaposlenima prije spomenute sadržaje i usluge koji im mogu pomoći na što boljem predstavljanju na tržištu rada.

Izvor: Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”.

U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja održan je i susret članova Čitateljskog kluba slijepih “Šišmiš” i Čitateljskog kluba Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica. U raspravi je sudjelovalo 15 članova klubova koji su prethodno čitali, odnosno slušali u zvučnom formatu roman “Dudov svilac” Joanne Rowling. Osim što su u ugodnom ozračju raspravljali o pročitanom romanu, susret je bio i prilika za učenje o različitostima gdje su članovi čitateljskog kluba Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica imali priliku vidjeti na koji način čitaju slijepi te kako funkcionira njihov čitateljski klub.

Zanimljivo predavanje o terminologiji LGBTIQ+ pokreta, povijesti LGBTIQ+ osoba te njihovih prava, osvješćivanju društva i razbijanju predrasuda, održala je Marita Šupe, aktivistkinja za prava LGBTIQ+ osoba i osoba s invaliditetom.

Održano je i predavanje “Samopouzdanje djeteta s teškoćama čitanja i disleksijom” namijenjeno roditeljima djece s teškoćama čitanja i disleksijom ali i stručnim suradnicima i stručnjacima koji se u svom radu bave djecom. Predavanje je održala Dijana Lukačić, socijalni pedagog u OŠ “Đuro Ester” Koprivnica, u okviru nacionalne kampanje “I ja želim čitati” koju su upravo pokrenuli knjižničari kako bi povezali sve sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja.

Za djecu predškolske dobi od četiri godine nadalje organizirana je pričaonica koju je vodila odgajateljica Branka Grudić, a za one nešto starije, od šest do deset godina, održana je “Njemačka pričaonica” koju su vodile nastavnice njemačkog jezika u sklopu programa “Jezični globus – učimo strane jezike”.

Organizirana je i edukativna radionica za knjižničare “Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe”. Organizirala ju je Županijska matična služba Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica u suradnji sa Centrom  za stalno stručno usavršavanje iz Zagreba ( www.nsk.hr/cssu ). Predavačice su bile Lucija Ašler, viša konzervatorica-restauratorica i Stanislava Rakić-Mutak, restauratorica majstorica specijalistica iz NSK. Sudjelovalo je 26 knjižničara, od toga 11 iz školskih knjižnica, 9 iz narodnih knjižnica, troje iz specijalnih knjižnica, a  troje su bili studenti knjižničarstva ili nezaposleni dipl. knjižničari. Polaznici su se upoznali s uzrocima i vrstama oštećenja knjižnične građe, kao što su prirodne katastrofe i one kojima je uzrok čovjek; potom je bilo riječi o preventivnoj zaštiti građe i mjerama koje je potrebno poduzeti kod samog smještaja i čuvanja građe u knjižnici. Drugi dio predavanja bio je posvećen planiranju i upravljanju zaštitom građe koja počinje izradom plana za slučaj opasnosti za svaku pojedinu knjižnicu. U nastavku održana je radionica praktičnih vježbi o zaštiti knjižnične građe gdje je opisan i demonstriran način postupanja s mokrom ili nagorjelom građom, knjigama koje su napadnute gljivicama i slično. Uz primjere postupanja, prikazana je i  potrebne oprema i materijal za popravke oštećene građe i za zaštitno opremanje pojedinih primjeraka, ali i materijal za hitne slučajeve kojeg svaka ustanova treba prikupiti i imati spremnog za slučaj iznenadne potrebe

Izvor: Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”.

Ovogodišnji “Tjedan cjeloživotnog učenja” u Knjižnici je imao i međunarodni karakter jer su u edukativnom posjetu Knjižnici boravili i četrdesetak knjižničara iz slovenske pokrajine Gorenjske. Svrha posjeta bila je njihova želja da se upoznaju sa programima, aktivnostima i uslugama koje koprivnička knjižnica organizira za razne skupine svojih korisnika od kojih su neke i međunarodno prepoznate i nagrađivane kao primjeri dobre prakse. Uz to su upoznali i povijest, organizaciju i prostor Knjižnice.

Aktivnosti Knjižnice privukle su preko 150 sudionika, a afirmirale su knjižnicu kao važnu potporu cjeloživotnom učenju, posebice u lokalnoj zajednici u kojoj djeluje. Organizirane su uz potporu parnera – Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje – ispostava Koprivnica, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri- CISOK Koprivnica, Udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije, Centar za stalno stručno usavršavanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, OŠ “Đuro Ester” Koprivnica, Društvo knjižničara Gorenjske, Kranj – Slovenija, Maritu Šupe.

Tekst: Kristian Ujlaki