Željko Lacković imenovan u Državno sudbeno vijeće

0
288
Željko Lacković. Snimio Marko Posavec.
Željko Lacković bit će imenovan u Državno sudbeno vijeće, odlučio je saborski Odbor za pravosuđe na prijedlog saborske većine, na mjesto Miroslava Šimića. Vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam sudaca, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe.

Između ostaloga, Odbor je dao pozitivno mišljenje o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku, koji predviđa da se njime objedini sva tematika vezana za oduzimanje imovinske koristi koja je dosad bila regulirana drugim zakonima.

Izmjene su bile potrebne zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske Unije i direktivama o zaštiti žrtava kaznenih djela, pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku, o imovinskoj koristi i zaštiti eura od krivotvorenja.

Najveća novina je to što policija više neće moći ispitivati osumnjičenika kao građanina kroz obavijesni razgovor.