Žene političarke poručile: Da bi nas bilo više, moramo se podupirati neovisno o stranci kojoj pripadamo

0
181
Ustupila Verica Rupčić.
Predsjednica Skupštine Koprivničko-križevačke županije i županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić prezentirala je na panel-raspravi u Svetom Martinu na Muri zaključke s okupljanja žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici.

Odnose se na inicijativu izmjene izbornog sustava prema modelu jedna žena – jedan muškarac na stranačkim listama te na djelovanje na strukturne promjene koje će rezultirati većom participacijom žena u politici.

Ključne poruke inicijative za više žena u politici su da se žene moraju međusobno povezivati i podupirati neovisno o stranci kojoj pripadaju. Slijedeći korak ove inicijative je uključivanje mladih.

Skup održan u susjednoj Međimurskoj županiji jedan je iz serije što ih Hrvatska zajednica županija redovno organizira. Ovome je bio cilj osnažiti političarke i ohrabriti ih da se kandidiraju za izvršne funkcije u svojim općinama, gradovima i županijama.

Na skupu je upozoreno i da činjenice govore da se postotak žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici drastično smanjio u odnosu na izborne rezultate prijašnjih godina, pa je nužno poduzimati razne aktivnosti kako bi se to promijenilo.

Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.