Žene političarke poručile: Da bi nas bilo više, moramo se podupirati neovisno o stranci kojoj pripadamo

0
163
Ustupila Verica Rupčić.
Predsjednica Skupštine Koprivničko-križevačke županije i županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić prezentirala je na panel-raspravi u Svetom Martinu na Muri zaključke s okupljanja žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici.

Odnose se na inicijativu izmjene izbornog sustava prema modelu jedna žena – jedan muškarac na stranačkim listama te na djelovanje na strukturne promjene koje će rezultirati većom participacijom žena u politici.

Ključne poruke inicijative za više žena u politici su da se žene moraju međusobno povezivati i podupirati neovisno o stranci kojoj pripadaju. Slijedeći korak ove inicijative je uključivanje mladih.

Skup održan u susjednoj Međimurskoj županiji jedan je iz serije što ih Hrvatska zajednica županija redovno organizira. Ovome je bio cilj osnažiti političarke i ohrabriti ih da se kandidiraju za izvršne funkcije u svojim općinama, gradovima i županijama.

Na skupu je upozoreno i da činjenice govore da se postotak žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici drastično smanjio u odnosu na izborne rezultate prijašnjih godina, pa je nužno poduzimati razne aktivnosti kako bi se to promijenilo.

Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.
Ustupila Verica Rupčić.
ŠALJI DALJE