RADOVI U JAGNJEDOVCU Ulica dobiva novo ruho, Jakšić najavio i nastavak

0
419
Foto: Grad Koprivnica.
U koprivničkom prigradskom naselju Jagnjedovec u tijeku su radovi na uređenju kolnika. Postojeća prometnica presvlači se novim slojem asfalta u dužini od 800 metara, a uređuju se i bankine te prilazi prometnici s pristupnih cesta.

— Ovaj projekt je bitan prije svega zbog sigurnosti naših građana — rekao je zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić prilikom današnjeg obilaska radova. — Također, to je jedan od izlazaka iz Jagnjedovaca prema susjednim općinama i vjerujem da na taj način dižemo standard ne samog Jagnjedovca već cijelog grada. Moram naglasiti da nam je to samo priprema za radove sljedeće godine jer tada, ako ćemo imati sve do kraja definirano s mještanima, a s obzirom na pozitivne reakcije vjerujem da hoćemo, krenut ćemo i u ulicu
kod groblja da napokon i tamo imamo asfalt.

Foto: Grad Koprivnica.

Navedeni radovi vrijedni su oko pola milijuna kuna. — Kod donošenja proračuna za 2017. godinu posebno smo istaknuli komunalnu infrastrukturu i kod samog izglasavanja smo rekli da želimo biti grad budućnosti koji skrbi ne samo o centru, nego i o svim svojim prigradskim naseljima. Proračun je donesen, proračun koji smo rado nazvali proračun budućnosti i razvoja te vjerujem da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. U njemu je napravljen jedan sveobuhvatan plan rekonstruiranja naših ulica i to u iznosu od oko 30 milijuna kuna, od čega je oko 20 milijuna raspoređeno na prigradska naselja — zaključio je Jakšić.

Radove izvodi Koming, prema Programu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2017. godinu.

Foto: Grad Koprivnica.