KOLUMNA Kako izbjeći nedopuštenu razinu ostataka pesticida u hrani

0
392
Snimila Željkica Oštrkapa-Međurečan.
Suvremenu poljoprivrednu proizvodnju ugrožava velik broj biljni bolesti, štetnika i korova pa je danas vrlo teško uzgajati poljoprivredne kulture bez korištenja sredstava za zaštitu bilja. Procjenjuje se da u svijetu, unatoč mjerama zaštite, štetni organizmi odnose oko 40% potencijalne proizvodnje, a bez mjera zaštite gubitci bi bili i dvostruko veći. No, korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju biti svjesni da primjenom pesticida na tretiranom bilju ostaju ostaci pesticida bilo u obliku aktivne tvari koju smo koristili ili njenih produkata razgradnje.

Ostaci pesticida u hrani potencijalno mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja. Čovjek može unijeti ostatke pesticida u organizam konzumacijom hrane koja je bila tretirana sredstvima za zaštitu bilja, prerađenom hranom, ali i hranom životinjskog podrijetla (npr. ako su životinje jele hranu u kojoj se nalaze ostaci pesticida). Radi zaštite zdravlja potrošača od izlaganja neprihvatljivim razinama ostataka pesticida u hrani određuju se maksimalno dopuštene količine ostataka (MDK) te se propisuju različita ograničenja i zabrane prilikom same primjene sredstava za zaštitu bilja. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena koncentracija ostataka pesticida, izražena u miligramima po kilogramu hrane.

Možemo li biti sigurni da će nakon primjene nekog sredstva za zaštitu bilja MDK vrijednost biti u okviru dozvoljenih granica?

Možemo, ali samo ako se strogo pridržavamo uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Razina ostataka pesticida ovisi o količini primijenjenog sredstva za zaštitu bilja, o poljoprivrednoj kulturi, o razdoblju koje je prošlo od zadnjeg tretiranja kulture, o broju primjena i fizikalno-kemijskim svojstvima samog sredstva. Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju se pridržavati sljedećeg:

1. Pri odabiru sredstva za zaštitu bilja trebamo se odlučiti za ono koje ima dozvolu za kulturu koju želimo zaštititi od štetnih organizama

Ponekad proizvođači uopće nisu svjesni činjenice da određeno sredstvo za zaštitu bilja nije dozvoljeno primjenjivati na nekoj poljoprivrednoj kulturi. U slučaju nedoumice potrebno je dobro proučiti uputu priloženu uz sredstvo ili potražiti informaciju u Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ako u uputi nije navedena doza ili koncentracija sredstva za primjenu na određenoj kulturi te nema propisane karence za tu kulturu – sredstvo na njoj ne smijemo upotrijebiti! U slučaju primjene sredstva za zaštitu bilja na bilju za koje sredstvo nema odobrenu primjenu, može doći do ostataka pesticida u hrani za koje nije poznato kako će utjecati na zdravlje ljudi i životinja.

2. Uvijek se treba pridržavati propisane karence

Karenca je najkraće vremensko razdoblje u danima koje mora proteći od posljednje primjene sredstva za zaštitu bilja do žetve ili berbe. Sigurnosni interval je potreban kako bi se primijenjeno sredstvo razgradilo te da propisana MDK vrijednost ne bi bila prekoračena u trenutku berbe. Karenca je propisana za svaku kulturu na kojoj se neko sredstvo smije primijeniti, a određuje se prema svojstvima sredstva, načinu korištenja, količini primijenjenog sredstva i metabolizmu aktivne tvari u bilju. Zbog toga je karenca istog sredstva različita za različite kulture.

3. Uvijek se treba pridržavati propisane doze sredstva za zaštitu bilja

Povećanje doze sredstva za zaštitu bilja u odnosu na odobrenu koja piše u uputi uzrokuje povišene ostatke u ili na tretiranom bilju.

4. Uvijek se treba pridržavati propisnih rokova tretiranja i maksimalno dozvoljenog broja tretiranja nekim sredstvom za zaštitu bilja

Ako neko sredstvo za zaštitu bilja primijenimo više puta nego što je dozvoljeno tijekom jedne sezone, bez obzira na to što smo se pridržavali propisane doze i karence povisit će se razina ostataka i moguće je prekoračenje dopuštene MDK vrijednosti. Isto će se desiti ako sredstvo koristimo nakon propisanih rokova primjene.

5. Način i mjesto primjene također moraju biti u skladu s uputom

Primjena sredstava za zaštitu bilja na otvorenom nije usporediva s primjenom u plasteniku ili stakleniku. Klimatski uvjeti u zaštićenim prostorima razlikuju se od onih na tvorenom i mogu dovesti do većih koncentracija ostataka na tretiranom bilju. Zbog toga su ponekad propisane različite karence za primjenu na otvorenom i za primjenu u zaštićenim prostorima, a kod nekih vrsta povrća sredstvo koje smijemo koristiti na otvorenom nije dozvoljeno koristiti u plasteniku.

Kao zaključak možemo ponoviti da samo primjena sredstva za zaštitu bilja u skladu s uputom na etiketi daje sigurnost da će razina ostataka pesticida biti niža od propisane MDK vrijednosti.